Zespół Koordynacyjny NUKAT (ZK NUKAT) składa się z przedstawicieli bibliotek uczestniczących we współkatalogowaniu. Zadaniem Zespołu jest ogólny nadzór nad działaniem katalogu centralnego, podejmowanie decyzji dotyczących jego przyszłości, uchwalanie zasadniczych zmian w jego funkcjonowaniu i ocena realizacji projektu. Zespół zbiera się raz w roku.

Zespół Koordynacyjny NUKAT:

 • Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ
 • Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 • Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Matematyczna PAN w Warszawie
 • Centrum NUKAT BUW
 • PAN Biblioteka Gdańska
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
 • Biblioteka Narodowa

Notatki ze spotkań ZK NUKAT oraz regulaminy ZK NUKAT 
Regulamin ZK NUKAT 2009 (zmieniony)
Regulamin ZK NUKAT 2006
Notatka ze spotkania 2015
Notatka ze spotkania 2014
Prezentacja podsumowująca M. Burchard 2014
Notatka ze spotkania 2013
Notatka ze spotkania 2011
Notatka ze spotkania 2009
Notatka ze spotkania 2008
Notatka ze spotkania 2007
Notatka ze spotkania 2006
Notatka ze spotkania 2005
Notatka ze spotkania 2004
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 655

nukat@uw.edu.pl

© 2016 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony