Pole 976 w rekordach bibliograficznych

2019-03-11

Dotyczy:

JHP KABA - stosowanie

Komentarz:

Przestaje być używane pole 976 w rekordzie bibliograficznym. Umieszczano w nim hasła przedmiotowe wzorcowe będące w trakcie opracowania lub hasła przedmiotowe rozwinięte, których elementy nie znajdowały się jeszcze w kartotece haseł wzorcowych.

Pole 976 w rekordzie bibliograficznym.pdf

Ujednolicenie tworzenia haseł wzorcowych dla orderów i nagród

2019-03-11

Dotyczy:

JHP KABA - tworzenie

Komentarz:

Hasło wzorcowe dla orderu/odznaczenia państwowego lub środowiskowego (resortowe, honorowe, samorządowe) przyjmuje się w szyku naturalnym w polu o etykiecie 150. Nazwę zagranicznego orderu/odznaczenia podaje się w języku polskim. Jeśli polska wersja nazwy nie jest znana, to podaje się ją w języku oryginalnym.
Hasło wzorcowe dla nagrody lub wyróżnienia przyjmuje się w szyku naturalnym w polu o etykiecie 150. Nazwę nagrody lub wyróżnienia zagranicznego podaje się w języku polskim, jeśli taka forma nazwy jest znana. Jeśli polska wersja nazwy nie jest znana, podaje się nazwę w języku oryginalnym.

Ordery i nagrody.pdf

Pola 024/924 i 028 - $q Dopowiedzenia

2018-10-22

Dotyczy:

Rekordy bibliograficzne

Druk muzyczny (LDR/06 – c)

Film (LDR/06 – g)

Dokument dźwiękowy niemuzyczny (LDR/06 – i)

Dokument dźwiękowy muzyczny (LDR/06 – j)

Komentarz:

Komentarz:
$q Dopowiedzenie (P)

Od 22 października 2018 r. dodane przez wydawców uzupełnienia do numerów ISMN/ISRC (pole 024/924) oraz numeru wydawcy (pole 028) określające odmiany druku muzycznego/nagrania/filmu podaje się w podpolu q. W przypadku pól 024/924 stosuje się je zarówno po podpolu $a jak i $z, w przypadku pola 028 jest stosowane po podpolu $b z nazwą wydawcy. Podpole $q jest podpolem powtarzalnym.
024 2_ $a M570406210 $q score
924 2_ $a M-040-41684-8 $q in brossura
028 02 $a 438 953-2 $b Philips Classics$q set

024_028_q.pdf

Aktualizacja pól stałej długości w rekordach bibliograficznych

2018-10-15

Dotyczy:

Komentarz:

Dotyczy:
Rekordy bibliograficzne
Druk muzyczny (LDR/06 - c)
Dokumenty dźwiękowy muzyczny (LDR/06 - j)
Dokumenty dźwiękowy niemuzyczny (LDR/06 i)
Książka, rękopis (LDR/06 - a, t )
Wydawnictwo ciągłe, wydawnictwo aktualizowane (LDR/07 - s, i)
Wydawnictwo ciągłe, monografia (LDR/07 - s, m)
Dokument kartograficzny (LDR/06 - e)
Komentarz:
Z dniem 15 października wprowadzane są pewne zmiany w sposobie wypełniania pól stałej długości. Są one wynikiem prac nad aktualizacją formatu dla książki oraz działalności podgrup roboczych przygotowujących analogiczne aktualizacje dla pozostałych formatów. Przeprowadzone w ramach tych prac porównanie naszych instrukcji wypełniania pól stałej długości z oryginalnym formatem MARC 21 wykazało konieczność modyfikacji naszych zasad, w celu dostosowania ich do obecnej postaci formatu marcowskiego. Wprowadzone zmiany obejmują dodanie nowych kodów, jak również zmiany nazw kodów już stosowanych. Pełna lista zmian została przedstawiona w załączonym pliku.

pola stalej dlugosci (2).pdf

Kolaboracje vs. kompilacje

2018-05-11

Dotyczy:

RDA - rekordy bibliograficzne

Komentarz:

W przypadku dzieł posiadających więcej niż jednego twórcę pole 1XX zawiera:
• nazwę autora uznanego za głównego twórcę intelektualnej lub artystycznej zawartości dzieła, na podstawie typograficznego wyróżnienia jego nazwy lub za pomocą odpowiedniego wyrażenia;
lub
• jeżeli brak wyróżnienia, nazwę autora wymienionego na pierwszym miejscu.
Nie obowiązuje podział na prace autorskie (do trzech autorów) oraz prace zbiorowe (powyżej trzech autorów).

Nie wypełnia się pola 1XX w rekordach sporządzanych dla:
• antologii dzieł różnych autorów;
• zbiorów dzieł różnych autorów;
• dzieł współwydanych różnych autorów.
RDA wprowadza analogiczne zasady stosowania pola 1XX, zastępuje jednak powyższą listę jedną kategorią – kompilacja. Dokumenty katalogowane z wykorzystaniem pola 1XX określa się mianem kolaboracji.

Cechy kompilacji:
• na podstawie źródeł danych (źródło preferowane, spis treści, wstęp itp.) możemy ustalić kto jest odpowiedzialny za poszczególne części dzieła;
• dzieło posiada kompilatora lub redaktora odpowiedzialnego za całość;
• autorzy nie mogli ze sobą współpracować (np. żyli w różnych epokach).
Cechy kolaboracji:
• nie można określić zakresu odpowiedzialności poszczególnych autorów za zawartość dzieła;
• w razie wątpliwości przyjmuje się, że dzieło jest kolaboracją.

Informacje uzupełniające – załącznik kolaboracje_kompilacje_material_szkoleniowy.pdf

kompilacje_kolaboracje.pdf
kolaboracje_kompilacje_material_szkoleniowy.pdf
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2018 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony