Spójność danych w bazie NUKAT i w bibliotekach partnerskich to nasz główny priorytet. Dlatego zależy nam na jakości i aktualności danych nie tylko w naszej bazie, ale także w katalogach lokalnych bibliotek, które pobierają rekordy z naszej bazy centralnej.
Porównanie dotyczy numerów kontrolnych rekordów bibliograficznych oraz rekordów kartoteki haseł wzorcowych (khw), czyli haseł opisu formalnego oraz haseł przedmiotowych, zgodnie z zadeklarowanym wcześniej przez biblioteki stosowanym językiem haseł przedmiotowych. Prosimy zatem o sprawdzenie czy prawidłowa jest informacja o stosowanym przez Państwa języku haseł przedmiotowych, prezentowana na naszej stronie http://centrum.nukat.edu.pl/pl/biblioteki (zakładka Więcej informacji).
Celem porównania rekordów khw jest ujawnienie brakujących rekordów khw powiązanych z rekordami bibliograficznymi, skopiowanymi z bazy NUKAT (niezależnie od zgodności symbolu), a także kontrola aktualności wszystkich ujawnionych rekordów khw oraz wskazanie zgłoszonych, ale nieistniejących już w bazie NUKAT rekordów.
W tym roku porównanie będzie nieobligatoryjne. Jednak - jak co roku - zapraszamy do tej akcji wszystkie biblioteki bez wyjątku. A w szczególności te instytucje, które przystąpiły do współpracy z NUKAT w przeciągu ostatniego roku oraz te biblioteki, dla których liczba rozbieżności dotyczących symboli wynosiła w poprzednim roku przeszło 10 na 1-99 999 skopiowanych rekordów lub ponad 20 rozbieżności w przypadku skopiowana powyżej 100 tys. rekordów. Miło nam będzie także, jeżeli do porównania przystąpią również te biblioteki, dla których braki w bazie lokalnej przekroczyły liczbę 50. Serdecznie zapraszamy!
Należy zarejestrować się przez formularz Google i zarezerwować dogodny termin porównania.
Należy wejść w mail zwrotny, jaki otrzymali Państwo przy wypełnianiu formularza i edytować swój zapis.

Analogicznie jak w latach ubiegłych należy przygotować dwa pliki o strukturze numer kontrolny#data ostatniej modyfikacji (w formacie rrmmdd)

1. Pierwszy z nazwą o strukturze: SYMBOL_BIBLIOTEKI (np. WA_212) zawierający numery kontrolne rekordów bibliograficznych skopiowanych z katalogu centralnego, a po znaku # datę ich ostatniej modyfikacji - np. zz2007993605#211112   

2. Drugi z nazwą o strukturze: SYMBOL_BIBLIOTEKI_KHW (np. WA_212_KHW) zawierający numery kontrolne rekordów khw skopiowanych z katalogu centralnego, a po znaku # datę ich ostatniej modyfikacji - np. n 00024655#200507

Oba pliki powinny być wygenerowane w dniu porównania, po załadowaniu codziennych aktualizacji do baz lokalnych. A nazwa plików powinna być zapisana bez żadnego rozszerzenia (txt itd.) 

[Uwaga! Przypominamy, że chodzi nam o numer kontrolny rekordu, a nie numer systemowy z pola 001 (zaczynający się od vtls). Dla rekordów bibliograficznych jest to pole 035, dla rekordów khw - pole 010. Proszę również pamiętać, że wszystkie spacje w numerze kontrolnym rekordów khw są istotne! Proszę zatem ich nie usuwać]

Kontrola zgodności  przeprowadzana jest w oparciu o dane NUKAT z godz. 6:20 w dniu zadeklarowanym przez bibliotekę, czyli po nocnym przetworzeniu bufora i przed rozpoczęciem pracy administratorów NUKAT. Przypominamy zatem, że pliki powinny być wygenerowane w dniu porównania, po załadowaniu codziennych aktualizacji do baz lokalnych. W przeciwnym razie już na wstępie pojawią się rozbieżności.
Pliki z nazwami o strukturze SYMBOL_BIBLIOTEKI  (np. WA_212) oraz SYMBOL_BIBLIOTEKI_KHW (np. WA_212_KHW) prosimy umieścić w katalogu: symbole na naszym serwerze ftp 193.0.118.55  (do którego hasło otrzymali Państwo podczas szkolenia informatyka). Jeżeli nastąpiła u Państwa zmiana informatyka, który nie ma jeszcze dostępu do naszego serwera, to uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu przez formularz zmian do Centrum NUKAT celem przeszkolenia nowego pracownika i przekazania mu haseł.

[Uwaga! Pobrane do porównania pliki będą znikać z katalogu ; prosimy zatem nie przesyłać danych wielokrotnie.]

Na pliki czekamy do godziny 12:00 w dniu zadeklarowanym przez bibliotekę.
Wyniki staramy się umieszczać najpóźniej godzinę po umieszczeniu plików na naszym serwerze. Jeżeli jednak dany termin wybrało dużo bibliotek, to czas umieszczania wyników na stronie może się wydłużyć. Zasadniczo po godzinie 15-stej w dniu porównania są już wyniki na stronie, a każda z bibliotek, która przekazała nam danego dnia komplet danych -  znajdzie na naszym serwerze ftp 193.0.118.55 (login nukat w katalogu symbole/wyniki) 7 plików zawierających szczegółowe wykazy rozbieżności. Więcej na temat tych plików w punkcie 15-stym.
Wykaz i wyniki wszystkich dotychczasowych porównań (począwszy od roku 2005) znajdują się na stronie https://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki/porownanie-baz  Logujemy się tam za pomocą loginu i hasła podobnie jak do wszystkich materiałów Centrum NUKAT i szukamy symbolu naszej biblioteki. Jeżeli nie mają Państwo danych do logowania, prosimy poprosić o to swojego bibliotekarza systemowego.
Dodatkowo, każda z bibliotek, która przekazała nam komplet danych - już w dniu porównania (najpóźniej o godzinie 15-stej) - znajdzie na naszym serwerze ftp 193.0.118.55 (login nukat w katalogu symbole/wyniki) 7 plików zawierających szczegółowe wykazy rozbieżności. Więcej na temat tych plików w punkcie 15-stym.
Na stronie https://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki/porownanie-baz odszukujemy symbol naszej biblioteki. Po najechaniu na nagłówek tabelki pokazuje się informacja, czego dotyczy dana kolumna.

Wyniki można pobrać z naszego serwera ftp 193.0.118.55, gdzie w katalogu symbole/wyniki każda z bibliotek (która przekazała nam komplet danych!) -  znajdzie 7 plików, zawierających szczegółowe wykazy rozbieżności. Nazwa każdego pliku rozpoczyna się symbolem biblioteki, a o zawartości decyduje rozszerzenie:

 • braksym – wykaz numerów kontrolnych rekordów bibliograficznych katalogu centralnego nieuzupełnionych symbolem,
 • braklok - wykaz numerów kontrolnych rekordów bibliograficznych katalogu centralnego z nadmiarowym symbolem,
 • brakid - wykaz numerów kontrolnych rekordów bibliograficznych katalogu lokalnego nieistniejących już w katalogu centralnym (dotyczy tylko druków zwartych),
 • brakaktual - wykaz numerów kontrolnych niezaktualizowanych rekordów bibliograficznych katalogu lokalnego,
 • _khw.braklok – wykaz brakujących w katalogu lokalnym rekordów khw,
 • _khw.brakid - wykaz numerów kontrolnych rekordów khw nieistniejących już w katalogu centralnym,
 • _khw.brakaktual - wykaz numerów kontrolnych niezaktualizowanych rekordów khw.

Skoro mamy pliki, to rozszyfrujmy ich zawartość i podejmijmy konkretne działania:

 • braksym - oznacza wykaz numerów kontrolnych rekordów bibliograficznych katalogu centralnego nieuzupełnionych symbolem Państwa biblioteki. Czyli są to rekordy, które Państwo pobrali od nas, ale nie dodali do nich swojego symbolu w bazie centralnej.
  działanie: należy dodać symbol Państwa biblioteki w katalogu NUKAT.
 • braklok - to sytuacja odwrotna, ponieważ wskazuje na wykaz numerów kontrolnych rekordów bibliograficznych katalogu centralnego z nadmiarowym symbolem, czyli dodali Państwo symbol do rekordu, ale tego rekordu nie pobrali Państwo do siebie (a przynajmniej numeru tego rekordu nie było na tym wykazie przesłanym do nas do porównania)
  działanie: usuwają Państwo nadmiarowy symbol lub pobierają rekord do katalogu lokalnego
 • brakid oraz _khw.brakid - to wykazy numerów kontrolnych rekordów bibliograficznych i khw nieistniejących już w katalogu centralnym.
  Główną przyczyną usuwania rekordów w bazie NUKAT są dublety.
  działanie: należy sprawdzić w bazie NUKAT, czy jest analogiczny opis do pobranego i zastąpić nim lokalnie ten, który jest podany na wykazie. Analogicznie postępujemy w przypadku rekordów khw.

W przypadku 3 pozostałych wykazów możliwe są działania ręczne, ale... możemy się umówić, że wystawimy dla Państwa w ustalonym dniu rekordy z tych plików, a Państwo w tym samym dniu załadują je do swojego systemu. Dzięki temu pozbędą się Państwo rozbieżności. Ale uwaga - by nie pojawiły się dodatkowe rozbieżności, to rekordy muszą być załadowane w tym dniu, w którym je wystawimy. Dlatego właśnie zawsze umawiamy się na konkretny dzień z daną biblioteką poprzez poniższy formularz
Chodzi tutaj o wykazy:

 • brakaktual - czyli wykaz numerów kontrolnych niezaktualizowanych rekordów bibliograficznych katalogu lokalnego (czyli zabrakło u Państwa wgrania ostatniej modyfikacji tego rekordu)
 • _khw.brakaktual - sytuacja analogiczna do powyższej, czyli wykaz numerów kontrolnych niezaktualizowanych rekordów khw 
 • _khw.braklok – wykaz brakujących w katalogu lokalnym rekordów khw, które zostały użyte do pobranych przez Państwa rekordów bibliograficznych

Jeżeli zechcą Państwo zamówić pakiet rekordów z którymś z tych trzech ostatnich plików, to proszę uzupełnić wspomniany formularz, podając nazwę pliku i datę, kiedy będą mogli Państwo je załadować. My te rekordy Państwu wystawiamy na ftp i Państwa informatyk wgrywa je do systemu tego samego dnia.

Najczęstsza przyczyna związana jest z procedurami z zakresu pobierania danych z NUKAT. Proszę sprawdzić, czy u Państwa regularnie (czyli codziennie lub chociaż raz na tydzień) są wgrywane nasze aktualizacje rekordów? Jeżeli aktualizacje nie są wgrywane systematycznie, to niestety akcja porównania i porządkowania rozbieżności nie przyniesie spodziewanych efektów, gdyż w krótkim czasie pojawią się nowe nieścisłości
 • generowanie i umieszczanie plików na ftp przed lub po terminie porównania - informatycy Centrum NUKAT zaznaczają w tabeli, że termin przesłania pliku nie jest zgodny z procedurą.
  Przypominamy, że pliki powinny być wygenerowane w dniu porównania po załadowaniu codziennych aktualizacji do baz lokalnych. W przeciwnym razie już na wstępie pojawią się rozbieżności.
 • zamieszczanie plików z rozszerzeniem txt itd. - wymusza to dodatkową pracę informatyków i przez to w tabelce muszą zaznaczyć, że nazwa pliku nie jest zgodna z procedurą (bo powinna być bez żadnego rozszerzenia)
 • błędy w nazwach pliku - przypominamy, że plik dla rekordów biblograficznych powinien mieć nazwę o strukturze SYMBOL_BIBLIOTEKI (np. WA_212), a plik dla rekordów khw: SYMBOL_BIBLIOTEKI_KHW (np. WA_212_KHW)
Niezależnie od zaplanowanego na jesień porównania, mogą Państwo sami sprawdzić poprawność skopiowanych danych w oparciu o przygotowywane w Centrum NUKAT pliki kontrolne. Pliki te znajdą Państwo na naszym serwerze ftp w podkatalogu sobota (pliki pokazują stan bazy NUKAT na piątek 6.00 rano).
Pytania w sprawach organizacyjnych prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w sprawach technicznych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając jako temat listu: „Porównanie numerów kontrolnych SYMBOL BIBLIOTEKI”.
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony | Deklaracja dostępności