Strona główna

Najnowsze komunikaty

O wydawnictwach ciągłych we wrześniu

Autor: efi
Ostatnia modyfikacja: 30.08.2015
Szanowni Państwo, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu wraz z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zapraszają  na Naradę bibliotekarzy...

Migracja 2015 zakończona

Autor: efi
Ostatnia modyfikacja: 30.08.2015
Szanowni Państwo! Zakończyliśmy migrację do nowej wersji oprogramowania VIRTUA. Obecnie trwa jeszcze reindeksacja bazy i wyniki wyszukiwania mogą...

Wyłączenie starej strony katalogu

Autor: kea
Ostatnia modyfikacja: 30.08.2015
Uwaga! Wraz ze zmianą wersji oprogramowania zaplanowaną na pierwszą połowę sierpnia zostanie wyłączona stara strona katalogu NUKAT obsługiwana...

Jak rozpocząć współpracę

Autor: keaOstatnia modyfikacja: 30.08.2015

Współpraca bierna

  1. Biblioteka zainteresowana rozpoczęciem współpracy przysyła Zgłoszenie na szkolenie 1 na adres nukat@uw.edu.pl
  2. Po analizie danych zawartych w zgłoszeniu Centrum NUKAT ustala z biblioteką termin szkolenia dla informatyka oraz osoby odpowiedzialnej za współpracę biblioteki z katalogiem NUKAT oraz przygotowuje "Porozumienie o pobieraniu danych z Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT" (zobacz wzór porozumienia - pdf, 177 KB)
  3. Uprawnienia do pobierania danych pracownicy biblioteki uzyskują po odpowiednim przeszkoleniu w Centrum NUKAT i podpisaniu przez kierownictwo biblioteki powyższego porozumienia.
  4. Nieuzasadnione niewywiązywanie się biblioteki z warunków Porozumienia może skutkować zakończeniem współpracy z daną biblioteką i usunięciem jej symboli z rekordów bibliograficznych w katalogu NUKAT.

Współpraca czynna

  1. Współpracę czynną danej biblioteki z katalogiem NUKAT poprzedza współpraca bierna.
  2. Jeżeli biblioteka jest gotowa do wprowadzania danych do bazy NUKAT, przesyła Zgłoszenie na szkolenie 2 na adres nukat@uw.edu.pl
  3. Uprawnienia do wprowadzania danych pracownicy biblioteki uzyskują po odpowiednim przeszkoleniu w Centrum NUKAT i podpisaniu przez kierownictwo biblioteki "Porozumienia o współpracy w zakresie katalogowania w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT" (zobacz wzór porozumienia - pdf, 671 KB)
  4. Nieuzasadnione niewywiązywanie się biblioteki z warunków Porozumienia może skutkować zakończeniem współpracy z daną biblioteką i usunięciem jej symboli z rekordów bibliograficznych w katalogu NUKAT.


Prosimy o przesyłanie innych propozycji współpracy na adres nukat@uw.edu.pl

 

Kwartalnik "Tytuł Ujednolicony"

Autor: kagOstatnia modyfikacja: 30.08.2015

Chcielibyśmy aby nasze pismo było dla Państwa źródłem informacji o naszym wspólnym katalogu i o tym, co się wokół niego dzieje, inspiracją do wymiany poglądów, pomocą w codziennej pracy, a także przyjemną lekturą w czasie wolnym.
Tworzymy je razem, dlatego gorąco zachęcamy do nadsyłania komentarzy, opinii, propozycji tematów do kolejnych numerów a także publikacji swoich tekstów.

 

Aktualny numer: 16 (2015) (pdf 2,5 MB), 16 (2015) (epub 8 MB)

 


Miłej lektury!

Zobacz też: http://www.tytulujednolicony.pl/ 

Wypożyczenia

Autor: keaOstatnia modyfikacja: 30.08.2015

Katalog centralny NUKAT informuje o zasobach współpracujących z nim polskich bibliotek naukowych i w większości przypadków pozwala sprawdzić w katalogu lokalnym bieżącą dostępność potrzebnych dokumentów.

Na końcu każdego opisu publikacji znajdują się nazwy udostępniających ją bibliotek.

Po odszukaniu potrzebnych publikacji użytkownik katalogu NUKAT może skorzystać z nich w danej bibliotece lub zamówić je w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego do własnej biblioteki.

Do publikacji elektronicznych dostępnych bezpłatnie on-line można dotrzeć klikając na odpowiedni link w opisie w bazie NUKAT.

W przypadku zasobów płatnych, subskrybowanych przez poszczególne biblioteki (e-książki, e-czasopisma, itp.), linki prowadzące do nich znajdują się w opisach w katalogach poszczególnych bibliotek (tj. są widoczne dopiero po kliknięciu na nazwę danej biblioteki na końcu opisu dokumentu w bazie NUKAT).

Niedziałające linki proszę zgłaszać na adres nukat@uw.edu.pl

 

Informacje o katalogu

Autor: keaOstatnia modyfikacja: 30.08.2015

Katalog NUKAT jest zbiorowo budowanym źródłem gotowych opisów katalogowych oraz centralną informacją o zasobach naukowych i akademickich bibliotek w Polsce.
Jest prowadzony przez Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w której znajduje się serwer katalogu. Budowany od 2002 r., został utworzony z inicjatywy i na podstawie projektu przygotowanego przez przedstawicieli bibliotek akademickich i naukowych skupionych wokół stosowanych w nich systemów bibliotecznych Virtua i Horizon oraz Biblioteki Narodowej, a sfinansowany z grantu Fundacji A.W. Mellona.
Można w nim znaleźć informacje o niemal kompletnej polskiej produkcji wydawniczej od 2002 r. obejmującej różne typy dokumentów, jak książki i czasopisma, nagrania dźwiękowe, druki muzyczne, dokumenty kartograficzne, dokumenty ikonograficzne, dokumenty życia społecznego, filmy, a także informacje o dokumentach wydanych przed 2002 r. oraz starych drukach.
Dane do katalogu centralnego wprowadzają biblioteki współpracujące. Baza katalogu NUKAT wzrasta bardzo dynamicznie. W styczniu 2008 r. osiągnęła 1 milion opisów, w 2011 r. przekroczyła 2 miliony. Opisy kopiowane z katalogu centralnego służą budowaniu katalogów lokalnych i razem z zawartością NUKAT-u tworzą krajowy system spójnych i aktualizowanych danych.
Katalog centralny jest obsługiwany przez system biblioteczny Virtua i oprogramowanie typu portal www Vectors firmy VTLS. Katalogi lokalne bibliotek współpracujących są utrzymywane na lokalnych serwerach i obsługiwane przez systemy użytkowane przez te biblioteki.
Ważnym składnikiem katalogu NUKAT jest Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych, która służy kontroli poprawności stosowanych w opisach haseł. Jej bieżąco aktualizowane kopie są udostępniane w kilku użytkowanych w polskich bibliotekach systemach, w celu ułatwienia dostępu do rekordów kartoteki haseł wzorcowych bibliotekom nieuczestniczącym we współkatalogowaniu.
Opis przedmiotowy dokumentów katalogowanych w bazie NUKAT jest budowany w 3 językach haseł przedmiotowych (jhp): jhp KABA – wykorzystywanym głównie przez biblioteki akademickie, JHP BN (Biblioteki Narodowej) – wykorzystywanym przez BN oraz biblioteki publiczne, oraz polskiej wersji MeSH (Medical Subject Headings) – wykorzystywanym przez biblioteki medyczne.