Zespół Koordynacyjny NUKAT (ZK NUKAT) składa się z przedstawicieli bibliotek uczestniczących we współkatalogowaniu. Zadaniem Zespołu jest ogólny nadzór nad działaniem katalogu centralnego, podejmowanie decyzji dotyczących jego przyszłości, uchwalanie zasadniczych zmian w jego funkcjonowaniu i ocena realizacji projektu. Zespół zbiera się raz w roku.

Zespół Koordynacyjny NUKAT:

 • Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ
 • Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
 • Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
 • Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w Warszawie
 • Centrum NUKAT BUW
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (tylko w 2017)
 • PAN Biblioteka Gdańska
 • Biblioteka Narodowa (obserwator)
Notatki ze spotkań ZK NUKAT oraz regulaminy ZK NUKAT  
Regulamin ZK NUKAT 2009 (zmieniony)
Regulamin ZK NUKAT 2006
Notatka ze spotkania 2020
Notatka ze spotkania 2019
Notatka ze spotkania 2018
Notatka ze spotkania 2017
Notatka ze spotkania 2016
Notatka ze spotkania 2015
Notatka ze spotkania 2014
Prezentacja podsumowująca M. Burchard 2014
Notatka ze spotkania 2013
Notatka ze spotkania 2011
Notatka ze spotkania 2009
Notatka ze spotkania 2008
Notatka ze spotkania 2007
Notatka ze spotkania 2006
Notatka ze spotkania 2005
Notatka ze spotkania 2004
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony | Deklaracja dostępności