Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Materiały ze szkoleń są dostępne po ZALOGOWANIU.

Kolejność cyklicznych szkoleń organizowanych przez Centrum NUKAT:


1. Szkolenie dla pracowników biblioteki rozpoczynającej współpracę z katalogiem NUKAT (pobieranie danych - współpraca bierna)

Biblioteka zainteresowana nawiązaniem współpracy z katalogiem centralnym NUKAT przesyła Zgłoszenie na szkolenie 1 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenie zawiera dane osoby odpowiedzialnej za współpracę biblioteki z katalogiem NUKAT oraz informatyka administrującego bazą katalogu lokalnego.

1a) Osoba zajmująca się stroną techniczną obsługi katalogu lokalnego przechodzi szkolenie obejmujące podstawowe informacje dotyczące działania katalogu NUKAT, zapoznaje się z udogodnieniami związanymi z pobieraniem i kontrolą danych (otrzymuje informacje, gdzie znajdują się pliki z danymi i jak je pobierać), poznaje sposób instalowania, konfigurowania wybranych opcji i odinstalowania potrzebnego oprogramowania (klienta systemu Virtua). Szkolenie dostosowane jest do poziomu wiedzy informatyka biblioteki z zakresu takich pojęć jak rekordy khw, normy biblioteczne, itp., trwa około 2 godzin. Termin szkolenia ustalany jest ze zgłoszoną osobą.
1b) Osoba odpowiedzialna za współpracę biblioteki z katalogiem NUKAT przechodzi podstawowe szkolenie obejmujące prezentację katalogu centralnego i zapoznanie z procedurami obowiązującymi bibliotekę pobierającą dane z bazy NUKAT. W szkoleniu mogą również uczestniczyć inni pracownicy biblioteki zajmujący się katalogowaniem dokumentów. Szkolenie prowadzone jest w trybie online, trwa ok. 5 godzin (2 x 2,5 godz.). W uzasadnionych przypadkach szkolenie może odbyć się również stacjonarnie, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Termin szkolenia ustalany jest z uczestnikami szkolenia po otrzymaniu przez Centrum NUKAT stosownego zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż po przeszkoleniu informatyka.

2. Szkolenie dla bibliotekarzy rozpoczynających współkatalogowanie w bazie NUKAT (pobieranie i wprowadzanie danych - współpraca czynna)

Biblioteka zainteresowana rozszerzeniem współpracy o wprowadzanie danych do katalogu centralnego wysyła Zgłoszenie na szkolenie 2 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W szkoleniu mogą wziąć udział bibliotekarze delegowani z instytucji współpracującej z katalogiem centralnym. Osoby zgłoszone na szkolenie powinny znać format MARC21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa zwartego i umieć zastosować go w praktyce.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami obowiązującymi przy wprowadzaniu danych do bazy katalogu centralnego NUKAT i nauczenie ich techniki pracy w oprogramowaniu Virtua. Przedstawione są ogólne zagadnienia związane z budowaniem rekordów kartoteki haseł wzorcowych i tworzeniem opisów bibliograficznych dokumentów w bazie katalogu centralnego. Pozytywne zaliczenie szkolenia uprawnia do wprowadzania danych do bazy NUKAT. Szkolenie prowadzone jest w trybie online.

 

PLAN RAMOWY SZKOLENIA

DZIEŃ 1-2

Wprowadzanie danych do katalogu NUKAT (w systemie Virtua)

Procedury obowiązujące w NUKAT

DZIEŃ 3

Ćwiczenia z tworzenia rekordu dla nazwy osobowej

Ćwiczenia dot. hasła typu autor/tytuł i tytułów ujednoliconych

DZIEŃ 4

Ćwiczenia dot. hasła ujednoliconego serii

Omówienie prac uczestników szkolenia wykonanych na ćwiczeniach

DZIEŃ 5

Organizacja pracy w Ośrodku Kontroli Rekordów Bibliograficznych

Struktura rekordu bibliograficznego

Prezentacja tworzenia rekordu bibliograficznego w systemie Virtua

DZIEŃ 6-8

Ćwiczenia w katalogowaniu w bazie NUKAT (w systemie Virtua)

 • Tworzenie rekordów khw
 • Tworzenie rekordów bibliograficznych
 • Druki zwarte jednotomowe i wielotomowe
 • Wydawnictwa współwydane

3. Szkolenie dla bibliotekarzy opracowujących dokumenty przedmiotowo w jhp KABA w bazie NUKAT

Osoby zainteresowane opracowaniem dokumentów w jhp KABA przesyłają przysyła Zgłoszenie na szkolenie 3 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W trakcie szkolenia zapoznamy uczestników z metodyką stosowania jhp KABA w opracowaniu dokumentów oraz tworzenia haseł przedmiotowych rozwiniętych. Szkolenie prowadzone jest w trybie online, trwa 5 dni. Zaliczenie szkolenia polega na opracowaniu 10 dokumentów z zakresu różnych dziedzin w ciągu miesiąca od rozpoczęcia szkolenia. Po zaliczonym szkoleniu uczestnicy uzyskują uprawnienia do stosowania jhp KABA w opracowaniu dokumentów w katalogu NUKAT oraz do szkolenia swoich współpracowników w tym zakresie.

Zagadnienia poruszane

 • tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych (hpr)
 • stosowanie haseł jhp KABA w opisach bibliograficznych

Cel  szkolenia

 • przekazanie wiedzy i informacji o założeniach języka KABA, o jego elementach składowych i zasadach budowy haseł przedmiotowych rozwiniętych
 • przekazanie zasad dotyczących doboru właściwych haseł na podstawie oceny zawartości publikacji
 • wskazanie elementów rekordów haseł wzorcowych jhp KABA, na które należy zwracać uwagę przy tworzeniu hpr oraz przy stosowaniu języka
 • wskazanie problematycznych/trudnych w stosowaniu haseł i konstrukcji języka
 • wskazanie błędnych konstrukcji, które pozwolą uniknąć powtarzania błędów podczas tworzenia charakterystyk
 • wskazanie narzędzi pomocniczych do budowy charakterystyk

Osoba przeszkolona:

 • ma umiejętność utworzenia hpr potrzebnego do opisu publikacji,
 • potrafi ocenić przydatność i zastosować do opisu hasła już istniejące w bazie NUKAT
 • potrafi ocenić poprawność złożenia elementów języka na podstawie zapisów w rekordach wzorcowych
 • zna procedury wymagane przy tworzeniu haseł przedmiotowych rozwiniętych oraz te stosowane przy dodawaniu haseł do rekordów bibliograficznych
 • potrafi odnaleźć i wyszukać na stronie www Centrum NUKAT oraz na innych stronach internetowych informacje pomocne w konstruowaniu haseł przedmiotowych

 

PLAN RAMOWY SZKOLENIA

DZIEŃ 1

JHP KABA jako język informacyjno-wyszukiwawczy
Hasła wzorcowe jhp KABA - teoria
Rekord wzorcowy jhp KABA w formacie MARC21

DZIEŃ 2

Analiza rzeczowa dokumentu                     
Tworzenie hpr – zasady ogólne i porady praktyczne
Stosowanie haseł wzorcowych i rozwiniętych w opisach bibliograficznych – zasady ogólne i porady praktyczne

DZIEŃ 3

Pomoce przy tworzeniu i stosowaniu słownictwa jhp KABA
Procedury przy tworzeniu i stosowaniu słownictwa jhp KABA
Problematyczne hasła i konstrukcje jhp KABA, typowe błędy i niedociągnięcia

DZIEŃ 4

Opracowanie dokumentów w jhp KABA - Nauki ścisłe i przyrodnicze
Opracowanie dokumentów w jhp KABA –Nauki społeczne i humanistyczne
Tworzenie i stosowanie haseł w funkcji tematów formalnych

DZIEŃ 5

Ćwiczenia
Omówienie efektów ćwiczeń
Podsumowanie szkolenia

4. Szkolenie dla bibliotekarzy współtworzących leksykę jhp KABA w bazie NUKAT

Biblioteka zainteresowana budowaniem haseł wzorcowych jhp KABA przysyła Zgłoszenie na szkolenie 4 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką tworzenia haseł wzorcowych jhp KABA. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie zaliczenie szkolenia w zakresie stosowania jhp KABA w opracowaniu dokumentów. Szkolenie prowadzone jest w trybie online, trwa 5 dni. Zaliczenie szkolenia polega na opracowaniu 10 rekordów haseł wzorcowych jhp KABA z zakresu różnych dziedzin w ciągu miesiąca od rozpoczęcia szkolenia. Po zaliczonym szkoleniu uczestnicy uzyskują uprawnienia do tworzenia słownictwa jhp KABA w bazie NUKAT.
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony | Deklaracja dostępności