Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Materiały ze szkoleń są dostępne po ZALOGOWANIU.

Kolejność cyklicznych szkoleń organizowanych przez Centrum NUKAT:


1. Szkolenie dla pracowników biblioteki rozpoczynającej współpracę z katalogiem NUKAT (pobieranie danych - współpraca bierna)

Biblioteka zainteresowana nawiązaniem współpracy z katalogiem centralnym NUKAT przesyła Zgłoszenie na szkolenie 1 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenie zawiera dane osoby odpowiedzialnej za współpracę biblioteki z katalogiem NUKAT oraz informatyka administrującego bazą katalogu lokalnego.

1a) Osoba zajmująca się stroną techniczną obsługi katalogu lokalnego przechodzi szkolenie obejmujące podstawowe informacje dotyczące działania katalogu NUKAT, zapoznaje się z udogodnieniami związanymi z pobieraniem i kontrolą danych (otrzymuje informacje, gdzie znajdują się pliki z danymi i jak je pobierać), poznaje sposób instalowania, konfigurowania wybranych opcji i odinstalowania potrzebnego oprogramowania (klienta systemu Virtua). Szkolenie dostosowane jest do poziomu wiedzy informatyka biblioteki z zakresu takich pojęć jak rekordy khw, normy biblioteczne, itp., trwa około 2 godzin. Termin szkolenia ustalany jest ze zgłoszoną osobą.
1b) Osoba odpowiedzialna za współpracę biblioteki z katalogiem NUKAT przechodzi podstawowe szkolenie obejmujące prezentację katalogu centralnego i zapoznanie z procedurami obowiązującymi bibliotekę pobierającą dane z bazy NUKAT. W szkoleniu mogą również uczestniczyć inni pracownicy biblioteki zajmujący się katalogowaniem dokumentów. Szkolenie prowadzone jest w trybie online, trwa ok. 5 godzin (2 x 2,5 godz.). W uzasadnionych przypadkach szkolenie może odbyć się również stacjonarnie, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Termin szkolenia ustalany jest z uczestnikami szkolenia po otrzymaniu przez Centrum NUKAT stosownego zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż po przeszkoleniu informatyka.

2. Szkolenie dla bibliotekarzy rozpoczynających współkatalogowanie w bazie NUKAT (pobieranie i wprowadzanie danych - współpraca czynna)

Biblioteka zainteresowana rozszerzeniem współpracy o wprowadzanie danych do katalogu centralnego wysyła Zgłoszenie na szkolenie 2 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z jednej instytucji mogą uczestniczyć w szkoleniu max. 2 osoby.

W szkoleniu mogą wziąć udział bibliotekarze delegowani z instytucji współpracującej z katalogiem centralnym. Uczestników szkolenia obowiązuje dobra znajomość katalogowania wydawnictw zwartych w formacie MARC21.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami obowiązującymi przy wprowadzaniu danych do bazy NUKAT. Przedstawione są ogólne zagadnienia związane z budowaniem rekordów kartoteki haseł wzorcowych i tworzeniem opisów bibliograficznych dokumentów w bazie katalogu centralnego. Uczestnicy szkolenia uczą się również pracy w systemie Virtua. Pozytywne zaliczenie szkolenia uprawnia do wprowadzania danych do bazy NUKAT. Szkolenie prowadzone jest w trybie mieszanym: online i stacjonarnie (w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie). Termin szkolenia uzależniony jest od liczby chętnych (powinny uczestniczyć przynajmniej 4 biblioteki).

3. Szkolenie dla bibliotekarzy opracowujących dokumenty przedmiotowo w jhp KABA w bazie NUKAT

Biblioteka zainteresowana opracowaniem dokumentów w jhp KABA przysyła Zgłoszenie na szkolenie 3 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką stosowania jhp KABA w opracowaniu dokumentów. Szkolenie prowadzone jest w trybie online, trwa 5 dni. Zaliczenie szkolenia polega na opracowaniu 10 dokumentów z zakresu różnych dziedzin w ciągu miesiąca od rozpoczęcia szkolenia. Po zaliczonym szkoleniu uczestnicy uzyskują uprawnienia do stosowania jhp KABA w opracowaniu dokumentów w katalogu NUKAT oraz do szkolenia swoich współpracowników w tym zakresie.

4. Szkolenie dla bibliotekarzy współtworzących leksykę jhp KABA w bazie NUKAT

Biblioteka zainteresowana budowaniem haseł wzorcowych jhp KABA przysyła Zgłoszenie na szkolenie 4 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką tworzenia haseł wzorcowych jhp KABA. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie zaliczenie szkolenia w zakresie stosowania jhp KABA w opracowaniu dokumentów. Szkolenie prowadzone jest w trybie online, trwa 5 dni. Zaliczenie szkolenia polega na opracowaniu 10 rekordów haseł wzorcowych jhp KABA z zakresu różnych dziedzin w ciągu miesiąca od rozpoczęcia szkolenia. Po zaliczonym szkoleniu uczestnicy uzyskują uprawnienia do tworzenia słownictwa jhp KABA w bazie NUKAT.
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony | Deklaracja dostępności