Stosowanie jhp KABA


2012

Zasady stosowania haseł jhp KABA w funkcji tematu formalnego w opracowaniu dokumentów muzycznych 25.05.2012 (pdf, 471 KB)

2011

Zasady opracowania filmów w jhp KABA z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formalnego 16.05.2011 (pdf, 169 KB)
Zasady opracowania dokumentów na temat filmów 16.05.2011 (pdf, 127 KB)
Zasady opracowania w jhp KABA dokumentów informacyjnych z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formalnego 16.05.2011 (pdf, 160 KB)
Prace na temat dokumentów informacyjnych w jhp KABA 16.05.2011 (pdf, 115 KB)

2010

Ustalenie dotyczące opracowania dokumentów na temat wydawnictw ciągłych 5.05.2010 (pdf, 37,6 KB)
Zasady opracowania wydawnictw ciągłych w jhp KABA 14.04.2010 (pdf, 118 KB)
Określniki formy oznaczające wyłącznie nośnik 18.02.2010 (pdf, 132 KB)

2009

Określniki formy stosowane w opracowaniu dokumentów kartograficznych 23.11.2009 (pdf, 116 KB)
Zasady opracowania dokumentów w jhp KABA z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formalnego 20.11.2009 (pdf, 251 KB)

2008

Hasła przedmiotowe w rekordach bibliograficznych 11.04.2008 (pdf, 143 KB)
Tematy formalne w jhp KABA 28.10.2008 (pdf, 156 KB)

2007

Ustalenia dziedzinowe - religia 11.12.2007 (pdf, 92,8 KB)
Ustalenia dziedzinowe - sztuka 11.12.2007 (pdf, 107 KB)
Stosowanie określnika formy -- antologie 4.12.2007 (pdf, 96,4 KB)

 

Tworzenie jhp KABA


2015

Zasady tworzenia rekordów haseł typu „autor.tytuł” dla dzieł plastycznych 18.08.2015 (pdf, 373 KB)

2010

Hasła wzorcowe dla nazw parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody 2.03.2010 (pdf, 62,8 KB)

2009

Rekordy odsyłaczy orientacyjnych całkowitych jhp KABA 20.11.2009 (pdf, 113 KB)
Hasła osobowe rozpoczynające się od „Pseudo-” 23.09.2009 (pdf, 63.4 KB)

2007

Hasło wzorcowe dla tytułu serialu i serii telewizyjnej 3.09.2007 (pdf, 84 KB)
Hasło wzorcowe dla nazwy rękopisu 3.09.2007 (pdf, 132 KB)
Hasła wzorcowe z przymiotnikiem – uwaga o stosowaniu 3.09.2007 (pdf, 118 KB)
Określnik geograficzny po nazwach ciał zbiorowych w haśle przedmiotowym rozwiniętym 2.08.2007 (pdf, 91 KB)
Ustalenia dziedzinowe – religia 2.08.2007 (pdf, 105 KB)
Definicja ekwiwalentu hasła rekordu z jhp RAMEAU i LCSH 2.08.2007 (pdf, 109 KB)

2006

Zmiana stosowanych kodów w polu 008/06 rekordu khw 1.12.2006 (pdf, 110 KB)
Struktura i zasady tworzenia rekordu odsyłacza całkowitego orientacyjnego 2006 r. (pdf, 114 KB)
Definicja hasła rekordu w polu 670 w rekordach khw JHP KABA 19.06.2006 (pdf, 97,2 KB)
Pola 667 i 680 w rekordach khw JHP KABA 19.06.2006 (pdf, 105 KB)
Hasło przedmiotowe wzorcowe a hasło przedmiotowe rozwinięte 19.06.2006 (pdf, 118 KB)
Hasła wzorcowe dla nazw bóstw, bogiń, postaci legendarnych, fikcyjnych i mitologicznych 19.06.2006 (pdf, 99,9 KB)
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony | Deklaracja dostępności