Szanowni Państwo,

na środę 22 marca planujemy zmianę w zatwierdzaniu nowych rekordów wzorcowych dla nazw osobowych. Wszystkim rekordom nowym z etykietą 100, po nadaniu przez osoby katalogujące statusu Nowy1 i nocnym przetworzeniu bufora bazy NUKAT, zostanie automatycznie nadany status Nocn oraz nr kontrolny z prefiksem nx w polu 010.

(analogiczny jak już istniejące prefiksy sx i px w rekordach khw haseł przedmiotowych).

sx2021975683 (KABA)

px2004309647 (DBN)

Rekordy z nowym prefiksem pojawią się w bazie 23 marca.

Rekordy będą pozostawały w tym statusie przez cały kolejny dzień i podlegały kontroli administratorów NUKAT.

Zmiana zatwierdzania dotyczy to tylko rekordów dla nazw osobowych, a nie rekordów nazwa osobowa.tytuł.

W związku z tymi zmianami uzupełniliśmy narzędzie Nowy obszar roboczy/ Walidator o warunki sprawdzające poprawność rekordów khw (w tym część warunków statusu Zatrzymany0).

Narzędzie znajduje się na stronie Centrum NUKAT w zakładce Warsztat pod nazwą: Nowy obszar roboczy/Walidator

https://warsztat.nukat.edu.pl/bufor/rekordy-hasel-wzorcowych

Szczegóły wdrożenia zmian w zatwierdzaniu rekordów khf dla nazw osobowych omawialiśmy na konsultacjach 5 października 2022.

https://centrum.nukat.edu.pl/pl/warsztat/konsultacje/archiwum/257-konsultacje-5-10-22

W archiwum Konsultacji dostępne jest również nagranie, na którym omawialiśmy działanie walidatora w odniesieniu do rekordów bibliograficznych:

https://centrum.nukat.edu.pl/.../239-konsultacje-13-04-22

Zalecamy korzystanie z walidatora w codziennej pracy. Potencjał tkwiący w udostępnianym narzędziu zostanie zrealizowany jedynie wówczas, jeśli będzie ono powszechnie stosowane.

Przypominamy, że wszystkie rekordy nadal będą podlegały sprawdzaniu przez warunki Zatrzymany0, dlatego rekordom z usterkami, które nie zostały jeszcze uwzględnione w nowym narzędziu, zostanie automatycznie nadany status Zatrzymany0.

Zatem, jeśli rekord zatrzyma się w tym statusie, to powód zatrzymania należy sprawdzić na stronie https://centrum.nukat.edu.pl/pl/warsztat/zatrzymany0

 

Pozdrawiamy serdecznie

Zespół Centrum Nukat

logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony | Deklaracja dostępności