• 2018

  NUKAT tworzy ponad 160 bibliotek; rekordy bibliograficzne są od stycznia 2018 budowane według zasad RDA (Resource Description and Access), a ich ogólna liczba w bazie NUKAT zbliża się do 4 mln; we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich przeprowadzono serię szkoleń nt. nowych zasad katalogowania

 • 2017

  jubileusz 15-lecia katalogu centralnego; rozpoczęto uzupełnianie rekordów khw NUKAT o identyfikatory VIAF i ISNI; przygotowano materiały do wdrożenia zasad RDA w opracowaniu książek i starych druków; zawartość CKHW przekracza 6 mln rekordów, a liczba kopiowań rekordów bibliograficznych - 15 mln

 • 2016

  wprowadzono możliwość katalogowania dokumentów niesamoistnych wydawniczo, tj. artykułów z czasopism i materiałów konferencyjnych, rozdziałów z prac zbiorowych; katalog NUKAT współtworzy już ponad 150 bibliotek

 • 2015

  w CKHW zaczyna funkcjonować rekord „uniwersalny”; zawartość CKHW przekracza 4 mln, a baza rekordów bibliograficznych - 3 mln rekordów

 • 2014

  liczba kopiowań rekordów bibliograficznych przekracza 11 mln rekordów; użytkownikom zostaje udostępniony nowy interfejs katalogu NUKAT obsługiwany oprogramowaniem Chamo; rozwija się współpraca z bibliotekami kościelnymi wykorzystującymi system biblioteczny Koha; na emeryturę odchodzi kierownik Centrum NUKAT, Maria Burchard, stanowisko kierownika obejmuje Ewa Kobierska-Maciuszko

 • 2013

  oficjalne zamknięcie współpracy z Google z przyczyn niezależnych od Centrum NUKAT; ukazuje się drukiem „Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego"; liczba kopiowań rekordów bibliograficznych przekracza 9 mln rekordów; katalog NUKAT współtworzy już ponad 90 bibliotek

 • 2012

  jubileusz 10-lecia katalogu centralnego; zakończenie prac nad scalaniem danych w ramach projektu „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”; Centrum NUKAT rozpoczyna dostarczanie Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców „Polska Książka” wykazów służących do wypłacania repartycji zagranicznym wydawcom

 • 2011

  Centrum NUKAT podejmuje współpracę z European RDA Interest Group; na stronie www Centrum NUKAT zostaje udostępniona instrukcja „Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego”; opracowana zostaje księga identyfikacji wizualnej NUKAT; Centrum rozpoczyna prowadzenie szkoleń online; zawartość CKHW przekracza 3 mln rekordów, baza rekordów bibliograficznych - 2 mln, a liczba kopiowań rekordów bibliograficznych - 7 mln

 • 2010

  ukazuje się pierwszy numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony”; rozpoczęcie prac w ramach projektu SYNAT - opracowanie rekordów khw dla nazw wydawców oraz narzędzi do automatycznego dodawania haseł dla nazw wydawców w opisach publikacji w bazie NUKAT; liczba kopiowań opisów publikacji przekracza 6 mln; NUKAT współtworzy już ponad 80 bibliotek

 • 2009

  Centrum NUKAT podejmuje współpracę z Międzynarodową Wirtualną Kartoteką Haseł Wzorcowych VIAF; ruszają prace nad scalaniem danych z katalogów lokalnych w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu "NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej"; opublikowany zostaje "Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego" oraz aktualizacja "Formatu MARC21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych"

 • 2008

  liczba kopiowań opisów publikacji z bazy NUKAT przekracza 3 mln, a liczba opisów w bazie - 1 mln; Centrum NUKAT uruchamia bazę online rekordów usuniętych z katalogu centralnego; ukazuje się instrukcja opracowania filmów w formacie MARC21; odbywa się konferencja z okazji pięciolecia funkcjonowania katalogu NUKAT, który współbuduje już 70 bibliotek; Biblioteka Narodowa odstępuje od współtworzenia katalogu centralnego

 • 2007

  zawartość CKHW przekracza 2 mln rekordów; udostępnienie na stronie www Centrum NUKAT instrukcji "Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla starego druku"

 • 2006

  początek współpracy z Google polegającej na udostępnianiu do indeksowania w wyszukiwarce Google Scholar opisów publikacji z bazy NUKAT zapisanych w formacie XML

 • 2005

  podpisanie umowy z OCLC o przekazywaniu opisów publikacji z bazy NUKAT do światowego katalogu centralnego WorldCat; Biblioteka Narodowa rozpoczyna współkatalogowanie; w bazie NUKAT zostaje udostępniona pełna kopia Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHPBN); już 58 bibliotek współtworzy katalog centralny

 • 2004

  zawartość CKHW przekracza 1 mln rekordów; w styczniu tego roku pożegnaliśmy współtwórczynię katalogu centralnego - Annę Paluszkiewicz (1941-2004)

 • 2002

  RUSZA KATALOG CENTRALNY NUKAT

  10 czerwca

  ponad 700 tys. rekordów khw zgromadzonych w CKHW staje się podzbiorem bazy NUKAT, wznowienie tworzenia rekordów khw z udziałem 27 dotychczas współpracujących bibliotek

  5 lipca

  pierwsze opisy publikacji pojawiają się w katalogu centralnym

  21 września

  przejęcie do katalogu NUKAT ponad 28 tys. opisów z Centralnego Katalogu Czasopism prowadzonych przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego

  30 września

  wznowienie współkatalogowania czasopism w bazie NUKAT

  21 października

  oficjalne otwarcie Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

 • 2001

  Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych BUW zmienia nazwę na Centrum NUKAT, zespół liczy 40 osób; wybór i zakup oprogramowania i sprzętu, dostosowywanie oprogramowania, przygotowanie do uruchomienia współkatalogowania, kontynuacja współpracy w zakresie budowania CKHW

 • 1998

  Zespół Koordynacyjny, składający się z przedstawicieli Biblioteki Narodowej oraz bibliotek wykorzystujących systemy biblioteczne Horizon i VTLS, opracowuje koncepcję katalogu centralnego z wykorzystaniem CKHW

 • 1996

  w BUW powstaje Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych, oddział nadzorujący prace nad CKHW

 • 1993

  KHW zostaje udostępniona on-line i zmienia nazwę na Centralną Kartotekę Haseł Wzorcowych (CKHW), a do jej tworzenia przystępują kolejne biblioteki

 • 1991

  Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) rozpoczyna budowę kartkowej Kartoteki Haseł Wzorcowych (KHW); w skład KHW wchodzi również kartoteka języka haseł przedmiotowych (jhp) KABA, polski odpowiednik RAMEAU i LCSH

logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony | Deklaracja dostępności