• 2022

   Jubileusz 20.lecia katalogu centralnego NUKAT; baza rekordów bibliograficznych przekroczy w tym roku 5 mln rekordów, powiązano z nimi ponad 20 mln rekordów egzemplarzy w naszych katalogach lokalnych, a baza CKHW już przekroczyła 7 mln rekordów wzorcowych. Od 9 maja wprowadzono zmianę w przetwarzaniu nowych rekordów bibliograficznych i uruchomiono nowe narzędzie - "walidator" umożliwiające każdemu katalogerowi sprawdzenie poprawności utworzonego rekordu przed przesłaniem do bazy NUKAT, w październiku zmiana ta obejmie również nowe rekordy khw dla nazw osobowych. Tak wyraża się idea demokratyzacji procedur w katalogu NUKAT – jest on prawdziwie wspólnym dziełem i wspólną odpowiedzialnością ponad 1500 bibliotekarzy z ponad stu osiemdziesięciu bibliotek!

  • 2021

   Od 28 kwietnia uruchomiono cotygodniowe konsultacje online dla wszystkich bibliotekarzy z bibliotek współpracujących. Każdy kataloger może zgłosić dowolny problem warsztatowy lub pytanie, na które starają się odpowiedzieć bibliotekarze systemowi i administratorzy bazy NUKAT. Konsultacje prowadzone w czasie rzeczywistym stały się swobodnym forum dyskusyjnym dla społeczności NUKAT

  • 2020

   Od 14 października umożliwiono dodawanie pól 880 w rekordach bibliograficznych z zapisem informacji w systemach pisma innych niż alfabet łaciński i alfabety na nim oparte

  • 2019

   Od 10 czerwca wprowadzono zasady RDA w rekordach khw

  • 2018

   Od stycznia 2018 rekordy bibliograficzne są budowane według zasad RDA (Resource Description and Access); we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich przeprowadzono serię szkoleń nt. nowych zasad katalogowania

  • 2017

   Jubileusz 15-lecia katalogu centralnego; rozpoczęto uzupełnianie rekordów khw NUKAT o identyfikatory VIAF i ISNI; przygotowano materiały do wdrożenia zasad RDA w opracowaniu książek i starych druków; zawartość CKHW przekracza 6 mln rekordów, a liczba kopiowań rekordów bibliograficznych - 15 mln

  • 2016

   Wprowadzono możliwość katalogowania dokumentów niesamoistnych wydawniczo, tj. artykułów z czasopism i materiałów konferencyjnych, rozdziałów z prac zbiorowych; katalog NUKAT współtworzy już ponad 150 bibliotek

  • 2015

   W CKHW zaczyna funkcjonować rekord „uniwersalny”; zawartość CKHW przekracza 4 mln, a baza rekordów bibliograficznych - 3 mln rekordów

  • 2014

   Liczba kopiowań rekordów bibliograficznych przekracza 11 mln rekordów; użytkownikom zostaje udostępniony nowy interfejs katalogu NUKAT obsługiwany oprogramowaniem Chamo; rozwija się współpraca z bibliotekami kościelnymi wykorzystującymi system biblioteczny Koha; na emeryturę odchodzi kierownik Centrum NUKAT, Maria Burchard, stanowisko kierownika obejmuje Ewa Kobierska-Maciuszko

  • 2013

   Oficjalne zamknięcie współpracy z Google z przyczyn niezależnych od Centrum NUKAT; ukazuje się drukiem „Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego"; liczba kopiowań rekordów bibliograficznych przekracza 9 mln rekordów; katalog NUKAT współtworzy już ponad 90 bibliotek

  • 2012

   Jubileusz 10-lecia katalogu centralnego; zakończenie prac nad scalaniem danych w ramach projektu „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”; Centrum NUKAT rozpoczyna dostarczanie Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców „Polska Książka” wykazów służących do wypłacania repartycji zagranicznym wydawcom

  • 2011

   Centrum NUKAT podejmuje współpracę z European RDA Interest Group; na stronie www Centrum NUKAT zostaje udostępniona instrukcja „Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego”; opracowana zostaje księga identyfikacji wizualnej NUKAT; Centrum rozpoczyna prowadzenie szkoleń online; zawartość CKHW przekracza 3 mln rekordów, baza rekordów bibliograficznych - 2 mln, a liczba kopiowań rekordów bibliograficznych - 7 mln

  • 2010

   Ukazuje się pierwszy numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony”; rozpoczęcie prac w ramach projektu SYNAT - opracowanie rekordów khw dla nazw wydawców oraz narzędzi do automatycznego dodawania haseł dla nazw wydawców w opisach publikacji w bazie NUKAT; liczba kopiowań opisów publikacji przekracza 6 mln; NUKAT współtworzy już ponad 80 bibliotek

  • 2009

   Centrum NUKAT podejmuje współpracę z Międzynarodową Wirtualną Kartoteką Haseł Wzorcowych VIAF; ruszają prace nad scalaniem danych z katalogów lokalnych w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu "NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej"; opublikowany zostaje "Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego" oraz aktualizacja "Formatu MARC21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych"

  • 2008

   Liczba kopiowań opisów publikacji z bazy NUKAT przekracza 3 mln, a liczba opisów w bazie - 1 mln; Centrum NUKAT uruchamia bazę online rekordów usuniętych z katalogu centralnego; ukazuje się instrukcja opracowania filmów w formacie MARC21; odbywa się konferencja z okazji pięciolecia funkcjonowania katalogu NUKAT, który współbuduje już 70 bibliotek; Biblioteka Narodowa odstępuje od współtworzenia katalogu centralnego

  • 2007

   Zawartość CKHW przekracza 2 mln rekordów; udostępnienie na stronie www Centrum NUKAT instrukcji "Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla starego druku"

  • 2006

   Początek współpracy z Google polegającej na udostępnianiu do indeksowania w wyszukiwarce Google Scholar opisów publikacji z bazy NUKAT zapisanych w formacie XML

  • 2005

   Podpisanie umowy z OCLC o przekazywaniu opisów publikacji z bazy NUKAT do światowego katalogu centralnego WorldCat; Biblioteka Narodowa rozpoczyna współkatalogowanie; w bazie NUKAT zostaje udostępniona pełna kopia Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHPBN); już 58 bibliotek współtworzy katalog centralny

  • 2004

   Zawartość CKHW przekracza 1 mln rekordów; w styczniu tego roku pożegnaliśmy współtwórczynię katalogu centralnego - Annę Paluszkiewicz (1941-2004)

  • 2002

   RUSZA KATALOG CENTRALNY NUKAT

   10 czerwca

   Ponad 700 tys. rekordów khw zgromadzonych w CKHW staje się podzbiorem bazy NUKAT, wznowienie tworzenia rekordów khw z udziałem 27 dotychczas współpracujących bibliotek

   5 lipca

   Pierwsze opisy publikacji pojawiają się w katalogu centralnym

   21 września

   Przejęcie do katalogu NUKAT ponad 28 tys. opisów z Centralnego Katalogu Czasopism prowadzonych przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego

   30 września

   Wznowienie współkatalogowania czasopism w bazie NUKAT

   21 października

   Oficjalne otwarcie Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

  • 2001

   Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych BUW zmienia nazwę na Centrum NUKAT, zespół liczy 40 osób; wybór i zakup oprogramowania i sprzętu, dostosowywanie oprogramowania, przygotowanie do uruchomienia współkatalogowania, kontynuacja współpracy w zakresie budowania CKHW

  • 1998

   Zespół Koordynacyjny, składający się z przedstawicieli Biblioteki Narodowej oraz bibliotek wykorzystujących systemy biblioteczne Horizon i VTLS, opracowuje koncepcję katalogu centralnego z wykorzystaniem CKHW

  • 1996

   w BUW powstaje Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych, oddział nadzorujący prace nad CKHW

  • 1993

   KHW zostaje udostępniona on-line i zmienia nazwę na Centralną Kartotekę Haseł Wzorcowych (CKHW), a do jej tworzenia przystępują kolejne biblioteki

  • 1991

   Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) rozpoczyna budowę kartkowej Kartoteki Haseł Wzorcowych (KHW); w skład KHW wchodzi również kartoteka języka haseł przedmiotowych (jhp) KABA, polski odpowiednik RAMEAU i LCSH

logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony | Deklaracja dostępności