logorda_m

RDA (Resource Description and Access) to nowy standard katalogowania,  który zastępuje drugie wydanie angloamerykańskich zasad katalogowania (Anglo-Amercican Cataloguing Rules – AACR2).

RDA jest rozwijane w celu przystosowania katalogów bibliotecznych do pełnego wykorzystywania możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy bazodanowe i udostępnienia użytkownikom bibliotek efektywnych i funkcjonalnych narzędzi usprawniających dostęp do informacji.

Kluczowe znaczenie dla rozwoju tego standardu miało powiązanie go z rozwijanymi przez IFLA konceptualnymi modelami dla danych bibliograficznych i wzorcowych. Dzięki temu RDA charakteryzuje się elastycznością niezbędną do wspierania katalogerów w pracy z dowolnymi typami dokumentów, umożliwiając im zarówno precyzyjny opis zawartości katalogowanych zasobów, jak również ich charakterystykę fizyczną. Logicznie ustrukturyzowany zestaw wytycznych krok po kroku instruuje katalogera, w jaki sposób wyodrębnić i opisać istotne z bibliograficznego punktu widzenia cechy dokumentu.

Duży nacisk położony został również na rejestrowanie relacji zachodzących między poszczególnymi jednostkami modelu FRBR, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia katalogu w sieć powiązanych informacji, umożliwiającą użytkownikom docieranie do nieznanych wcześniej zasobów. RDA jest standardem podlegającym ciągłym przeobrażeniom, których celem jest przekształcenie go w standard akceptowany przez bibliotekarzy wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, jak również przez instytucje spoza sektora bibliotecznego.

Przydatne linki:
RDA Toolkit
RDA Steering Committee (RSC)
RDA-Informations-Wiki der Deutschen Nationalbibliothek
RDA: Resource Description & Access Training Materials (LCC)
RDA Registry
Strona Gordona Dunsire’a

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Nagranie z konferencji „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem”

Poniżej przedstawiamy zapis filmowy konferencji. Aby ułatwić odnajdywanie interesujących fragmentów podajemy czas rozpoczęcia każdego wystąpienia:
0:12:05 Where is RDA in the bibliographic universe? / Gordon Dunsire
1:04:10 RDA in Europe / Renate Behrens
2:01:55 Elementy RDA stosowane w opisie bibliograficznym w ramach zmian wprowadzanych przez Bibliotekę Narodową / Marta Cichoń
2:30:45 RDA w katalogu NUKAT – konieczna zmiana czy ślepy zaułek? / Leszek Śnieżko
3:07:05 RDA-PL? Czy RDA może i czy powinien zastąpić polskie przepisy katalogowania? Janusz Kaczmarek OP

Zapisz

Zapisz

Abstrakty wystąpień

Where is RDA in the bibliographic universe? Gordon Dunsire RDA Steering Committee // Miejsce RDA w uniwersum bibliograficznym
Abstrakt

RDA in Europe Renate Behrens Deutsche Nationalbiliothek // RDA w Europie
Abstrakt

Elementy RDA stosowane w opisie bibliograficznym w ramach zmian wprowadzanych przez bibliotekę Narodową Marta Cichoń Biblioteka Narodowa // RDA elements applied in bibliographic records as introduced by the National Library of Poland
Abstrakt

RDA w katalogu NUKAT – konieczna zmiana czy ślepy zaułek? Leszek Śnieżko Centrum NUKAT Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie // RDA in NUKAT union catalog of Polish research libraries – a necesarry change or a dead end?
Abstrakt

RDA-PL? Czy RDA może i czy powinien zastąpić polskie przepisy katalogowania? Janusz Kaczmarek OP Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie // RDA-PL? Is it possible for RDA to replace and should it replace Polish cataloging rules?
Abstrakt

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz