logorda_m

RDA (Resource Description and Access) to nowy standard katalogowania,  który zastępuje drugie wydanie angloamerykańskich zasad katalogowania (Anglo-Amercican Cataloguing Rules – AACR2).

RDA jest rozwijane w celu przystosowania katalogów bibliotecznych do pełnego wykorzystywania możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy bazodanowe i udostępnienia użytkownikom bibliotek efektywnych i funkcjonalnych narzędzi usprawniających dostęp do informacji.

Kluczowe znaczenie dla rozwoju tego standardu miało powiązanie go z rozwijanymi przez IFLA konceptualnymi modelami dla danych bibliograficznych i wzorcowych. Dzięki temu RDA charakteryzuje się elastycznością niezbędną do wspierania katalogerów w pracy z dowolnymi typami dokumentów, umożliwiając im zarówno precyzyjny opis zawartości katalogowanych zasobów, jak również ich charakterystykę fizyczną. Logicznie ustrukturyzowany zestaw wytycznych krok po kroku instruuje katalogera, w jaki sposób wyodrębnić i opisać istotne z bibliograficznego punktu widzenia cechy dokumentu.

Duży nacisk położony został również na rejestrowanie relacji zachodzących między poszczególnymi jednostkami modelu FRBR, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia katalogu w sieć powiązanych informacji, umożliwiającą użytkownikom docieranie do nieznanych wcześniej zasobów. RDA jest standardem podlegającym ciągłym przeobrażeniom, których celem jest przekształcenie go w standard akceptowany przez bibliotekarzy wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, jak również przez instytucje spoza sektora bibliotecznego.

Przydatne linki:
RDA Toolkit
RDA Steering Committee (RSC)
RDA-Informations-Wiki der Deutschen Nationalbibliothek
RDA: Resource Description & Access Training Materials (LCC)
RDA Registry
Strona Gordona Dunsire’a

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz