Monthly archives: wrzesień, 2016

Abstrakty wystąpień

Where is RDA in the bibliographic universe? Gordon Dunsire RDA Steering Committee // Miejsce RDA w uniwersum bibliograficznym
Abstrakt

RDA in Europe Renate Behrens Deutsche Nationalbiliothek // RDA w Europie
Abstrakt

Elementy RDA stosowane w opisie bibliograficznym w ramach zmian wprowadzanych przez bibliotekę Narodową Marta Cichoń Biblioteka Narodowa // RDA elements applied in bibliographic records as introduced by the National Library of Poland
Abstrakt

RDA w katalogu NUKAT – konieczna zmiana czy ślepy zaułek? Leszek Śnieżko Centrum NUKAT Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie // RDA in NUKAT union catalog of Polish research libraries – a necesarry change or a dead end?
Abstrakt

RDA-PL? Czy RDA może i czy powinien zastąpić polskie przepisy katalogowania? Janusz Kaczmarek OP Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie // RDA-PL? Is it possible for RDA to replace and should it replace Polish cataloging rules?
Abstrakt

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz