NUKAT annual reports (in Polish only)  
Report 2018
Report 2017
Report 2016
Report 2015
Report 2014
Report 2013
Report 2012
Report 2011
Report 2011 aneks
Report 2010
Report 2009
Report 2008
Report 2007
Report 2006
Report 2005
Report 2004
Report 2003
Report 2002

Publications about NUKAT

 • H. Hollender, A. Janowska, Katalogowanie jako tworzenie punktów dostępu a zasada neutralności bibliotekarza, [w:] Biuletyn EBIB, nr 2 (179)/2018. Dostęp [23.04.2018]: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/136
 • E. Kobierska-Maciuszko, Bibliografia selektywna Katalogu Centralnego NUKAT. Lata 1991-2017, [w:] “Przegląd Biblioteczny” 1/2018, Warszawa 2018, s. 77-86 (współpr. z A. Gimlewicz).
 • E. Kobierska-Maciuszko, Na jubileusz 15-lecia Centralnego Katalogu Bibliotek Akademickich i Naukowych NUKAT, [w:] “Przegląd Biblioteczny” 1/2018, Warszawa 2018, s. 61-77.
 • M. Mirowski, Kartoteki haseł wzorcowych NUKAT i Biblioteki Narodowej – stan obecny, problemy i rozwiązania, [w:] “Przegląd Biblioteczny” 1/2018, Warszawa 2018, s. 43-60.
 • M. Rowińska, L. Śnieżko, Nowe wydanie „Formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki” – standard RDA w katalogu NUKAT, [w:] “Przegląd Biblioteczny” 1/2018, Warszawa 2018, s. 87-94.
 • I. Ruść, Promocja katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych – fanaberia czy konieczność? [w:] „Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 25-26.10.2017. „Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej” nr 33, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s. 281-292.
 • K. Sanetra, Standardowe dane bibliograficzne w hybrydowych katalogach, [w:] Biuletyn EBIB, nr 2 (179)/2018. Dostęp [23.04.2018]: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/136
 • J. Czermiński, Wielojęzyczność w bibliotekach, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 1(22-23)/2017 [dostęp: 28 grudnia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_22_23_2017/2?ff=true, s. 10-13.
 • J. Franke, Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Oprac. zespół autorów: Iwona Leonowicz, Magdalena Rowińska, Paweł Rygiel, Leszek Śnieżko, Małgorzata Wielek-Konopka, Iwona Wiśniewska; pod red. Magdaleny Rowińskiej i Iwony Wiśniewskiej. Wyd. 4. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017. [W:] „Przegląd Biblioteczny” 3/2017, s. 371-392.
 • I. Ruść, Od zera do milionera, czyli 15 lat współkatalogowania w bazie NUKAT, [w:] BuwLOG” [online]. Dostęp 16.04.2018]: http://buwlog.uw.edu.pl/10642-2.
 • P. Rygiel, Razem szybciej, lepiej, efektywniej – o współpracy bibliotek naukowych w zakresie katalogowania z perspektywy 15 lat katalogu NUKAT, [w:] „Bibliotekarz” 12/2017, s. 16-20.
 • K. Sanetra, NUKAT – koncentrator metadanych dla użytkownika i bibliotekarza [w:] Biuletyn EBIB, nr 4 (174)/2017. Dostęp [16.04.2018]: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/543.
 • A. Stanis, O jhp KABA słów kilka…, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 1(22-23)/2017 [dostęp: 28 grudnia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_22_23_2017/2?ff=true, s. 20-21.
 • K. Grzędzińska, RDA w katalogu NUKAT. O konferencji "Standard RDA - korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem" 14 października 2016 r., [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 4(21)/2016 [dostęp: 20 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_21_strony/1?e=0/42494623&ff=true
 • M. Jeżowska, D. Padzik, Czasopisma naukowe w bibliotekach - zmierzch czy świt? [w:] Biuletyn EBIB, nr 7 (169)/2016. Dostęp [26.09.2017]: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/484
 • A. Kasprzyk, Magiczny guzik – wypożyczenia międzybiblioteczne poprzez NUKAT, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 2(19)/2016 [dostęp: 20 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/issuu-reader3-embed-files/latest/document-page-reader.html
 • E. Kobierska-Maciuszko, Okrągła rocznica w Centrum NUKAT, [w:] „BuwLOG” [online] [dostęp: 23 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: http://buwlog.uw.edu.pl/okragla-rocznica-w-centrum-nukat
 • E. Kobierska-Maciuszko, Niech się dowie cały świat: Uniwerek – 200 lat!, [w:] BuwLOG” [online] [dostęp: 24 listopada 2016]. Dostępny w Internecie: http://buwlog.uw.edu.pl/niech-sie-dowie-caly-swiat-uniwerek-200-lat
 • E. Kobierska-Maciuszko, Selfie-generation a biblioteki, czyli o tym, czy mamy jeszcze dla kogo pracować? (na marginesie corocznego kongresu OCLC dla regionu EMEA, Madryt, 1-2 marca 2016), [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 2(19)/2016 [dostęp: 20 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/issuu-reader3-embed-files/latest/document-page-reader.html
 • I. Leonowicz, Rekord analityczny w katalogu NUKAT, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 1(18)/2016 [dostęp: 17 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_1_18_2016/1?e=0/33257391ff=true
 • D. Padzik, M. Jeżowska, Czasopisma naukowe w bibliotekach - zmierzch czy świt? [w:] Biuletyn EBIB, nr 7 (169)/2016. Dostęp [26.09.2017]: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/484
 • M. Rowińska, Transliteracja i znaki oryginalne, czyli codzienne bolączki bibliotekarza, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 4(21)/2016 [dostęp: 17 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_21_strony/1?e=0/42494623&ff=true
 • I. Ruść, Doroczne spotkanie bibliotekarzy systemowych i informatyków z bibliotek współtworzących katalog NUKAT, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 1(18)/2016 [dostęp: 17 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_1_18_2016/1?e=0/33257391ff=true
 • I. Ruść, Myślicie "NUKAT"..., mówimy "warto"!, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 2(19)/2016 [dostęp: 20 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/issuu-reader3-embed-files/latest/document-page-reader.html
 • I. Ruść, Rewolucja czy ewolucja? Niełacińskie systemy pisma i transliteracja w katalogu NUKAT, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 4(21)/2016 [dostęp: 20 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_21_strony/1?e=0/42494623&ff=true
 • L. Śnieżko, Doroczne spotkanie Europejskiej Grupy ds. RDA, [w:] „BuwLOG” [online] [dostęp: 23 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: http://buwlog.uw.edu.pl/doroczne-spotkanie-europejskiej-grupy-ds-rda
 • L. Śnieżko, Kilka słów o Europejskiej Grupie ds. RDA, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 4(21)/2016 [dostęp: 17 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_21_strony/1?e=0/42494623&ff=true
 • L. Śnieżko, Model FRBR-LRM, czyli o integracji rodziny FR, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 3(20)/2016 [dostęp: 20 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_20_pojedyncze/2?e=0/38422431&ff=true
 • L. Śnieżko, Nowe oblicze FRBR, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 2(19)/2016 [dostęp: 20 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/issuu-reader3-embed-files/latest/document-page-reader.html
 • L. Śnieżko, Opracowanie przedmiotowe w RDA, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 1(18)/2016 [dostęp: 17 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_1_18_2016/1?e=0/33257391ff=true
 • I. Wiśniewska, Co słychać w Centrum NUKAT, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 3(20)/2016 [dostęp: 20 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: https://issuu.com/nukat/docs/tu_20_pojedyncze/2?e=0/38422431&ff=true
 • K. Grzędzińska, wspólnie z Aleksandrą Świerk, Kto pyta, nie błądzi, czyli co wynikło z ankiety dla czytelników „Tytułu Ujednoliconego”?, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 17/2015 [dostęp: 14 stycznia 2016]. Dostępny w Internecie: http://issuu.com/nukat/docs/tu_17_2015
 • E. Kobierska-Maciuszko, NUKAT. Spotkanie dyrektorów i bibliotekarzy systemowych bibliotek współtworzących katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich. BUW , 5 grudnia 2014. Sprawozdanie, [w:] „Przegląd Biblioteczny” 1/2015, s. 122-128
 • E. Kobierska-Maciuszko, Stanowisko Centrum NUKAT [ws. zmian w opracowaniu przedmiotowym zbiorów bibliotecznych i nowego projektu BN: Deskryptory BN] [w:] „Sowa Mokotowa. Magazyn bibliotek mokotowskich”, 2/2015, s. 19-20
 • M. Rowińska, Z zasady trzymamy się zasad, „Biuletyn EBIB”, nr 7(160)/2015, s. 1-9; http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/382/555
 • L. Śnieżko, CKHW – przepustka do globalnego rynku informacji?, [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 15/2015 [dostęp: 14 stycznia 2016]. Dostępny w Internecie: http://issuu.com/nukat/docs/tu_15_2015
 • I. Wiśniewska, Dawanie i branie..., czyli współkatalogowanie w NUKAT (cz. 3), [w:] „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 15/2015 [dostęp: 14 stycznia 2016]. Dostępny w Internecie: http://issuu.com/nukat/docs/tu_15_2015
 • I. Wiśniewska, Informacja centralna o zbiorach bibliotek specjalistycznych, „Forum Bibliotek Medycznych” 2014 (wyd. 2015), R. 7 nr 2 (14), s. 74-77.
 • M. Jóźwiak, Katalog centralny NUKAT – dziesięć lat współkatalogowania. W: „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” [online] 1/2014, s. 119-127. Dostęp [29.07.2014]: http://www.fides.org.pl/pdf/biuletyn/38_119-127.pdf
 • M. Serafin, Hasła wzorcowe dla imprez. W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 13/2014, s. 20-23. Dostęp [17.06.2014]: http://issuu.com/nukat/docs/tu_13_2014
 • L. Śnieżko (współaut.), Idzie nowe? Idzie nowe! W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 12/2014, s. 16-18. Dostęp [17.06.2014]: http://issuu.com/nukat/docs/tu_12_2014?e=0
 • I. Wiśniewska, Dawanie i branie (cz. 1). W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 13/2014, s. 16-19. Dostęp [17.06.2014]: http://issuu.com/nukat/docs/tu_13_2014
 • I. Wiśniewska (współaut.), Idzie nowe? Idzie nowe! W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 12/2014, s. 16-18. Dostęp [17.06.2014]: http://issuu.com/nukat/docs/tu_12_2014?e=0
 • I. Wiśniewska, Transliteracja na miarę czasów. W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 12/2014, s. 20-23. Dostęp [17.06.2014]: http://issuu.com/nukat/docs/tu_12_2014?e=0
 • M. Burchard, A. Kasprzyk, NUKAT. Katalog centralny nie tylko dla bibliotekarzy. W: "Biblioteka Analiz" [online] numer specjalny 22/2013, s. 33-37. Dostęp [03.01.2014]: http://rynek-ksiazki.pl/-biblioteka-analiz_1/wydanie_441/nukat_36114.html
 • K. Grzędzińska, Warto rozmawiać, czyli nie tylko o projekcie „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”. W: „Bibliotekarz” 6/2013, s. 33-34
 • H. Hollender, Katalogi centralne: aspekty polityczne. W: "NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej, materiały z konferencji naukowej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 2013" [online], Warszawa 2013 r., s. 69-76. Dostęp [24.07.2013]: http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/images/nukat_autostrada_informacji_cyfrowej.pdf
 • H. Hollender, Integraciâ informacionnyh resursov v Pol'še: politika, proekty i celevye gruppy. W: "Menedžment vuzovskih bibliotek: rol' biblioteki universiteta v formirovanii informacionnoj kul'tury specjalista XXI veka: materialy XXI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 12-14 oktâbrâ 2011 g.", pod naučnoj red. A. V. Rubanova, Minsk, Izdatel'skij Centr BGU, 2012, s. 55-68
 • H. Hollender, What is cultural about a union catalogue? Reflections on ten years of NUKAT in Poland. W: "SOLANUS: International Journal for the Study of the Printed and Written Word in Russia and East-Central Europe” 2013, R. 23, s. 120-134
 • A. Kasprzyk, Dla kogo NUKAT?, W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 11/2013, s. 14-15. Dostęp [07.11.2013]: http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/kwartalnik/tu_11_2013_roz.pdf
 • A. Kasprzyk, NUKAT – czy doszliśmy do ściany. W: "NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej, materiały z konferencji naukowej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 2013 r." [online], Warszawa 2013, s. 77-82. Dostęp [24.07.2013]: http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/images/nukat_autostrada_informacji_cyfrowej.pdf
 • A. Lembas, NUKAT w małej bibliotece. W: „Bibliotekarz” 2/2013, s. 13-15
 • C. Mazurek, M. Mielnicki, K. Sielski, M. Werla, NUKAT i Federacja Bibliotek Cyfrowych – pierwsze wyniki działań w kierunku integracji metadanych. W: "NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej, materiały z konferencji naukowej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 2013 r." [online], Warszawa 2013, s. 35-46. Dostęp [24.07.2013]: http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/images/nukat_autostrada_informacji_cyfrowej.pdf
 • M. Rowińska, Nukatowa baza wydawców – co, jak i dlaczego?, W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 11/2013, s. 16-17. Dostęp [07.11.2013]: http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/kwartalnik/tu_11_2013_roz.pdf
 • L. Śnieżko, NUKAT wobec nowych trendów w katalogowaniu. W: "NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej, materiały z konferencji naukowej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 2013 r." [online], Warszawa 2013 r., s. 63-68. Dostęp [24.07.2013]: http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/images/nukat_autostrada_informacji_cyfrowej.pdf
 • M. Wielek-Konopka, Standardy katalogowania gwarantem jakości informacji i filarem współpracy w katalogach centralnych. W: "NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej, materiały z konferencji naukowej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 2013 r." [online], Warszawa 2013, s. 47-62. Dostęp [24.07.2013]: http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/images/nukat_autostrada_informacji_cyfrowej.pdf
 • A. Wołodko, NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej: blaski i cienie. W: "NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej, materiały z konferencji naukowej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 2013 r." [online], Warszawa 2013, s. 9-18. Dostęp [24.07.2013]: http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/images/nukat_autostrada_informacji_cyfrowej.pdf
 • M. Burchard, 10 lat z NUKAT-em. W: „Forum Bibliotek Medycznych” [online] 1/2012, R. 5, s. 14-23. Dostęp [14.03.2014]: http://cybra.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=6381&from=FBC
 • M. Burchard, M. Rowińska, Konferencja jubileuszowa NUKAT. W: „Biuletyn BUW” [online] wrzesień 2012, s. 1-2. Dostęp [15.12.2012]: http://buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Biuletyn_BUW/wrzesien2012.pdf
 • K. Grzędzińska, Kunszt artysty, fantazje bibliotekarza i frustracje bibliotekarza. Problemy z wprowadzaniem do katalogu centralnego informacji o bieżącej produkcji wydawniczej. W: "W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką" (pod red. Małgorzaty Komzy przy współudz. Ewy Jabłońskiej-Stefanowicz i Ewy Repucho), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 301–309 (Acta Universitatis Wratislaviensis. Książka, Dokument, Informacja; tom 3442)
 • K. Grzędzińska, Z NUKAT-owej poczty. W: "Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT" [online] 6/2012, s. 28. Dostęp [15.12.2012]: http://issuu.com/nukat/docs/tu6.2012/1
 • K. Grzędzińska, Z NUKAT-owej poczty. W: "Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT" [online] 7/2012, s. 36. Dostęp [15.12.2012]: http://issuu.com/nukat/docs/tu_7_2012
 • A. Kasprzyk, NUKAT w Internecie na nowo. W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 5/2012, s. 4-5. Dostęp [15.12.2012]: http://issuu.com/nukat/docs/tu5.2012/1
 • A. Kasprzyk, Najegzotyczniejsze miejsca wydania publikacji skatalogowanych w NUKAT. W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 5/2012, s. 8-9. Dostęp [15.12.2012]: http://issuu.com/nukat/docs/tu5.2012/1
 • M. Rowińska (red. i wstęp wraz z Małgorzatą Gołotą-Majewską), Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT: materiały, Toruń, 23-24.05.2012 [online], Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Centrum NUKAT, 2012. Dostęp [15.12.2012]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=67071&tab=3
 • M. Rowińska, Czy Dwie Siostry i Muchomor potrzebują kartoteki haseł wzorcowych? W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 6/2012, s. 6-9. Dostęp [15.12.2012]: http://issuu.com/nukat/docs/tu6.2012/1
 • M. Rowińska, ISSN - jednoznaczna identyfikacja czasopisma. W: "Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT: materiały, Toruń, 23-24.05.2012" [online], Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Centrum NUKAT, 2012. Dostęp [15.11.2013]: www.europeana.eu/portal/record/09404/id_oai_kpbc_umk_pl_73640.html
 • M. Rowińska, NUKAT dorasta! W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 8/2012, s. 3-5. Dostęp [15.12.2012]: http://issuu.com/nukat/docs/tu.8.2012/1
 • M. Rowińska, M. Gołota-Majewska, Sprawozdanie ze spotkania roboczego „Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT", 23–24.05.2012, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. W: „Biuletyn EBIB” [online] 6/2012. Dostęp [15.12.2012]: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/133/133_rowinska.pdf
 • M. Rowińska, Wydawnictwa ciągłe w katalogu centralnym NUKAT 2002-2012. W: "Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT: materiały, Toruń, 23-24.05.2012" [online], Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Centrum NUKAT, 2012. Dostęp [15.12.2012]: http://kpbc.umk.pl/Content/73649/NUKAT_MR8.08.2012.pdf
 • I. Ruść, Kwiatki z NUKAT-owej rabatki. W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 5/2012, s. 3. Dostęp [15.12.2012]: http://issuu.com/nukat/docs/tu5.2012/1
 • I. Ruść, Tydzień Otwarty NUKAT. W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 6/2012, s. 4. Dostęp [15.12.2012]: http://issuu.com/nukat/docs/tu6.2012/1
 • A. Szczotka-Sarna, K. Grzędzińska, Śmiech, szperanie i szelest kartek. W: „Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT” [online] 6/2012, s. 12-15. Dostęp [15.12.2012]: http://issuu.com/nukat/docs/tu6.2012/1
 • R. Tabisz, Konferencja Jubileuszowa z okazji 10-lecia utworzenia katalogu Centralnego NUKAT, 20-lecia obecności systemu VTLS w Polsce i współpracy polskich bibliotek wykorzystujących ten system oraz 26th Annual VTLS EMEA Users’ Group Meeting (Warszawa, 4-7 września 2012 r.). W: "Przegląd Biblioteczny" 4/2012, s. 556-562
 • I. Wiśniewska, 10 lat NUKAT-u i 20 lat systemu VTLS w Polsce. W: „Bibliotekarz” 11/2012, s. 32-34
 • I. Wiśniewska, Migracja katalogu NUKAT. W: „Biuletyn BUW” [online] lipiec-sierpień 2012, s. 2-3. Dostęp [11.12.2012]: http://www.buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Biuletyn_BUW/wakacje2012.pdf
 • M. Burchard, Katalog centralny – trzy poziomy budowania informacji. W: „Regionalne sieci współpracy – strategie, narzędzia, realizacje. IX Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych, Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.”, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2011, s. 56-67 (Propozycje i materiały; 84)
 • M. Burchard, A. Wołodko, NUKAT – Autostrada informacji cyfrowej. W: "Materiały VI Krajowej Konferencji Naukowej INFOBAZY 2011. Nauka – Projekty europejskie – Społeczeństwo informacyjne, Gdańsk – Sopot, 5-7 września 2011 r.”, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2011, s. 259-265
 • M. Rowińska, Z perspektywy katalogu NUKAT. W: „Biuletyn BUW” [online], listopad 2011, s. 5. Dostęp [18.03.2014]: http://www.buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Biuletyn_BUW/listopad2011.pdf
 • I. Wiśniewska, Migracja katalogu NUKAT. W: „Biuletyn BUW” [online], lipiec-sierpień 2011, s. 1-2. Dostęp [18.03.2014]: http://www.buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Biuletyn_BUW/wakacje.pdf
 • I. Wiśniewska, I Spotkanie pt. „Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT”. W: „Biuletyn BUW” [online], grudzień 2011, s. 11-12. Dostęp [18.03.2014]: http://www.buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Biuletyn_BUW/grudzien2011.pdf
 • M. Augustyniak, Znaczenie NUKAT-u dla bibliotekarzy z perspektywy pięcioletnich doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 177-187 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • M. Burchard, Katalog centralny NUKAT – pięć lat współkatalogowania i co dalej? W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 25-35 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • V. Cook, Aligning NUKAT and WorldCat. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 81-84 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • E. Dobrzyńska-Lankosz, B. Macheta, Odzwierciedlenie zasobów bibliotek cyfrowych w narodowym katalogu centralnym NUKAT na przykładzie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 140-152 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • E. Dżurak, A. Kasprzyk, Metamorphosis of academic libraries in post-communist Poland: focusing on access. W: “Journal of Academic Librarianship” [online] 2010, Vol. 36 Issue 4, s. 354-358. Dostęp [02.04.2014]: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133310001047
 • H. Hollender, Krajowy zasób zapisów bibliograficznych i NUKAT. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 15-24 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • A. Kasprzyk, NUKAT, czyli o symbiozie w świecie książki. W: "Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2010" [online], Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, Lublin 2010, s. 210-218. Dostęp [19.03.2014]: http://www.zaklad.bkwisp.umcs.lublin.pl/ksi%B1%BFka%202010.pdf
 • A. Kasprzyk, NUKAT – drzemiące możliwości. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 203-210 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • A. Koziara, A. Śpiechowicz, Rola Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w udostępnianiu zasobów CKHW NUKAT bibliotekom użytkującym system biblioteczny Prolib. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 197-202 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • M. Nasiłowska, Opis przedmiotowy w katalogu NUKAT – rola i miejsce jhp KABA. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 73-80 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • A. Padziński, Znaczenie dorobku Anny Paluszkiewicz w dziedzinie bibliotekarstwa. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 67-72 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • M. Rowińska, A. Kasprzyk, Googlizacja Estreichera, czyli co z tym NUKAT-em? W: "Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy konkurencja, materiały z konferencji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 3-5 czerwca 2009", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 127-140
 • D. Tkaczyk, Naukowe biblioteki lubelskie a NUKAT. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 165-176 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • T. Wolniewicz, Katalogi rozproszone na przykładzie polskiej wyszukiwarki KaRo. W: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, s. 153-161 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 122)
 • M. Burchard, Biblioteki publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. W: "Nowe technologie w bibliotekach publicznych. Materiały z VIII ogólnopolskiej konferencji pt. Automatyzacja bibliotek publicznych, Warszawa, 26-28 listopada 2008", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2009, s. 101-111
 • J. Gajda, Publikacja lokalna czy globalna? – wokół jednego przypadku [online]. W: Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej, 2009. Dostęp [8.02.2010]: http://www.bc.pollub.pl/Content/326/local.pdf
 • D. Gazicka-Wójtowicz, Od pakietu CDS/ISIS do NUKAT, WorldCat i ... procesy decyzyjne, nowe możliwości i szanse bibliotek instytutów naukowych. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3/2009, s. 347-358. Dostęp [05.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=498&from=publication&tab=1
 • K. Grzędzińska, Katalog centralny NUKAT a organizacja dostępu do zasobów naukowych biblioteki akademickiej. W: "Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność" (praca zbiorowa pod red. Beaty Antczak-Sabali, Małgorzaty Kowalskiej, Lucyny Tkaczyk), Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2009, s. 27-38
 • M. Burchard, Biblioteka Narodowa i NUKAT - dlaczego osobno? W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 2/2008, s. 302-309. Dostęp [05.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=444&from=publication&tab=1
 • E. Dżurak, The role of the NUKAT Union Catalog in shaping the society of knowledge in Poland, January 2008 conference report. W: “Slavic & East European Information Resources” [online] 3/2008, s. 234-238. Dostęp [05.05.2014]: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15228880802340082#.U2dlmlcuFGw
 • J. Golanowska, Książnicowy krok za krokiem w NUKATowej rzeczywistości. W: "Bibliotekarz Zachodniopomorski" [online] 1-2/2008, s. 37-42. Dostęp [19.03.2014]: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/2173/Pr_II_0481_2008_1-2.pdf
 • J. Golanowska, "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce" - pokonferencyjna relacja subiektywna. W: „Bibliotekarz Zachodniopomorski” [online] 1-2/2008, s. 61-65. Dostęp [19.03.2014]: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/2173/Pr_II_0481_2008_1-2.pdf
 • K. Grzędzińska, Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce, Warszawa, 23-25 stycznia 2008 r. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. W: „Zagadnienia Informacji Naukowej“ [online] 1/2008, s. 109-112. Dostęp [19.03.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=418&from=publication&tab=1
 • H. Hollender, Pięć lat z NUKAT. W: „Forum Książki” [online] 1/2008, s. 8-9. Dostęp [19.03.2014]: http://www.forumakad.pl/forumksiazki/2008/41/08_piec_lat_z_nukat.html
 • H. Hollender, A. Kasprzyk, Library cooperation the Polish way: toward NUKAT and WorldCat in Poland. W: “New Library World” [online] 9-10/2008, s. 457-465. Dostęp [05.05.2014]: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1746805
 • A. Kasprzyk, Pięć lat katalogu NUKAT: osiągnięcia, problemy, perspektywy - relacja z konferencji "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce" (Warszawa, 23-25 stycznia 2008 r.). W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 1/2008, s. 150-153. Dostęp [05.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=401&from=publication&tab=1
 • A. Kasprzyk, Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg, lub o przydatności katalogu NUKAT. W: "Infobazy '2008 - systemy, aplikacje, usługi: materiały konferencji, Sopot, 15-17 października 2008" (red. Antoni Nowakowski), Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2008, s. 222-227
 • J. Okarma, Rezygnacja Biblioteki Narodowej ze współpracy z NUKAT i organizacja pracy Zakładu Przewodnika Bibliograficznego Instytutu Bibliograficznego. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 2/2008, s. 295-301. Dostęp [05.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=444&from=publication&tab=1
 • M. Rowińska, Biblioteka Polska w Paryżu dołączyła do NUKAT. W: „Biuletyn BUW” [online], październik 2008, s. 1-2. Dostęp [13.03.2014]: http://www.buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Biuletyn_BUW/pazdziernik2008.pdf
 • M. Rowińska, Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce. W: „Poradnik Bibliotekarza” [online] 5/2008, s. 14-16. Dostęp [05.05.2014]: http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=59240&from=publication
 • A. Sobiepanek, Opracowanie dokumentów dźwiękowych w formacie MARC 21 w NUKAT. W: "Fonoteka wczoraj, dziś i jutro" (red. Katarzyna Janczewska-Sołomko, Małgorzata Kozłowska), Wydawnictwo SBP, Warszawa 2008, s. 115-118
 • B. Starosta, K. Szylhabel, Pozyskiwanie informacji z baz NUKAT i OCLC w celu katalogowania dokumentów. W: „Bibliotekarz” [online] 5/2008, s. 23-26. Dostęp [05.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=59218&from=publication
 • K. Szylhabel, Pięć lat istnienia NUKAT. Sprawozdanie z konferencji: "Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu wiedzy w Polsce (Warszawa, 23-25 stycznia 2008 r.)". W: "Biuletyn EBIB" [online] 3/2008 kwiecień. Dostęp [19.03.2014]: http://www.ebib.pl/2008/94/a.php?szylhabel
 • A. Śpiechowicz, Współpraca sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT. W: "Partnerzy bibliotek: model komunikacji z otoczeniem", Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, Łódź 2008, s. 247-256
 • M. Wlazłowska, Współpraca bibliotek w zakresie opracowania dokumentów na podstawie funkcjonowania katalogu NUKAT i KaRo. W: „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej" 1/2008, s. 5-14
 • M. Burchard, NUKAT – nowe możliwości dostępu do danych. W: "Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych. Materiały z VII ogólnopolskiej konferencji pt. Automatyzacja bibliotek publicznych, Warszawa, 22 – 24 listopada 2006" (red. Elżbieta Górska), Wydawnictwo SBP, Warszawa 2007, s. 135-141
 • M. Burchard, NUKAT - the union catalog of Polish research libraries. W: “Polish Libraries Today” [online] 2007, s. 49-54. Dostęp [25.03.2014]: http://bn.org.pl/download/document/1245746266.pdf
 • A. Kucewicz, Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych, matematyczno–przyrodniczych i technicznych. Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość. Ogólnopolska konferencja, Kazimierz Dolny, 20-22 września 2006. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 1/2007, s. 115-117. Dostęp [07.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=343&from=publication&tab=1
 • M. Nasiłowska, KABA Subject Headings – the current situation and prospects for the future. W: “Polish Libraries Today” [online] 2007, s. 55-59. Dostęp [25.03.2014]: http://bn.org.pl/download/document/1245746266.pdf
 • A. Bieńkuńska, Współkatalogowanie z NUKAT, refleksje o początkach współpracy. W: „Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski” [online] 1/2006, s. 88-93. Dostęp [09.05.2014]: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=1642&from=publication
 • A. Grochowska, Opracowanie przedmiotowe zbiorów w perspektywie kooperatywnego katalogowania w bazie NUKAT. W: "Opracowanie rzeczowe: praca zbiorowa" (pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Piotra Bierczyńskiego), Wydawnictwo SBP, Warszawa 2006, s. 54-62 (seria Propozycje i Materiały)
 • Informacje do wymiany. Z Marią Burchard, kierownik Centrum NUKAT, Oddziału Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, prowadzącego Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT i koordynującego ogólnopolskie współkatalogowanie bibliotek, rozmawia Andrzej Gontarz. W: „Computerworld Polska” [online] 36/2006, s. 30-32. Dostęp [27.03.2014]: http://www.computerworld.pl/artykuly/52849/Informacje.do.wymiany.html
 • M. Praczyk-Jędrzejczak, Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej. W: „Biblioteka” 11/2006, s. 191-199
 • A. Stanis, Wykorzystanie zagranicznych baz danych w katalogowaniu przedmiotowym dokumentów w jhp KABA. W: "Opracowanie rzeczowe" (pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Piotra Bierczyńskiego), Wydawnictwo SBP, Warszawa 2006, s. 164-174
 • A. Stanis, Z warsztatu tworzenia jhp KABA: opracowanie gniazd terminów. W: „Zagadnienia Informacji Naukowej” [online] 1/2006, s. 14-25. Dostęp [09.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=206&from=pubstats
 • A. Bober, D. Patkaniowska, Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury. W: "Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA: podręcznik", cz. 2 (pod red. Jadwigi Woźniak), Wydawnictwo SBP, Warszawa 2005 (seria Formaty, Kartoteki, 14)
 • M. Burchard, Katalog centralny NUKAT - a małe biblioteki. W: "Automatyzacja bibliotek publicznych" (red. tomu Elżbieta Górska), Wydawnictwo SBP, Warszawa 2005, s. 126-130
 • M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny a przemiany w bibliotekach. W: "Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność: materiały konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 2005", Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 181-189
 • M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT - ogólne współkatalogowanie i centralna informacja. W: "Infobazy'2005 - bazy danych dla nauki: materiały konferencji, Gdańsk, 25-27 września 2005", Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2005, s. 48-52
 • M. Dudziak-Kowalska, Współpraca bibliotek akademickich w zakresie opracowania rzeczowego zbiorów zwartych w ramach katalogu centralnego NUKAT. W: "Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Rzeszów - Czarna, 1-3 czerwca 2005 r." [online] (oprac. materiałów Ewa Bieniasz, Krystyna Serwatko, Bożena Jaskowska), Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 158-169. Dostęp [25.03.2014]: http://bur.ur.edu.pl/relacja/ref/dudziak.pdf
 • A. Kasprzyk, Konferencja "NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego (Warszawa, 6-7 grudnia 2004 r.)". W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 1/2005, s. 82-84. Dostęp [09.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=126&from=publication&tab=1
 • E. Rożniakowska, B. Feret, Komentarz do artykułu Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz "Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT". W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 2/2005, s. 213-215. Dostęp [09.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=127&from=publication&tab=1
 • M. Augustyniak, Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi z uczestnictwa w katalogu centralnym NUKAT. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 263-269. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT i jego języki informacyjno-wyszukiwawcze. W: "Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa: materiały z seminarium, Warszawa, 26 marca 2003 r.", CEBID, Warszawa 2004, s. 45-52
 • M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT po dwóch latach pracy. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 121-137. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • M. Burchard, NUKAT - the Union Catalog of Polish Research Libraries. W: "International Cataloguing and Bibliographic Control" 4/2004, s. 75-77
 • B. Feret, M. Lont, Uczestnictwo bibliotek Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej w katalogu centralnym NUKAT. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 253-261. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • M. Gajowniczek, Kartoteka haseł wzorcowych opisu bibliograficznego w katalogu centralnym NUKAT. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 155-161. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • E. Górska, Biblioteka na Koszykowej a Centrum NUKAT i współpraca z siecią bibliotek publicznych. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 271-277. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • A. Kasprzyk, Wprowadzanie danych i typy danych oraz narzędzia dostępu w katalogu NUKAT. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 139-147. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • A. Koziara, Model technologiczny katalogu narodowego. W: "Biuletyn EBIB" [online] 5/2004. Dostęp [09.02.2010]: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/koziara.php
 • M. Krynicka, Bibliografia na temat katalogu NUKAT. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 291-298. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • M. Krynicka, Interfejs katalogu NUKAT a problemy wyszukiwania rzeczowego. W: "Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa: materiały z seminarium, Warszawa, 26 marca 2003 r.", CEBID, Warszawa 2004, s. 53-66
 • A. Kucewicz, M. Burchard, Język haseł przedmiotowych XXI wieku. W: "Przegląd Biblioteczny" [online] 3-4/2004, s. 195-206. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • M. Nahotko, Sprawozdanie z konferencji "NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego". W: „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie” [online] 4/2004, s. 11-13. Dostęp [12.05.2014]: http://biblioteka.awf.krakow.pl/pdf/biul404.pdf
 • M. Nasiłowska, Integracja kartotek haseł wzorcowych NUKAT. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 215-221. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • M. Nasiłowska, M. Zarudzka, Hasła przedmiotowe rozwinięte w katalogu centralnym NUKAT. Krok ku postkoordynacji. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 207-214. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • A. Paluszkiewicz, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT. W: "Usługi - aplikacje - treści w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z VII Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Ustroń, 17-19 września 2003" (pod red. Diany Pietruch-Reizes i Wiesława Babika), Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Warszawa 2004, s. 246-251 (PRACE PTIN NR 5)
 • A. Paluszkiewicz, A. Padziński, Aiming at the Union Catalog of Polish Libraries. W: "Union Catalogs at the Crossroad" (ed. by A. Lass and R. Quandt) [online], Hamburg University Press, Hamburg 2004, s. 265-279. Dostęp [09.02.2010]: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0099/lass.pdf
 • J. Pasztaleniec-Jarzyńska, Biblioteka Narodowa i narodowa centrala bibliograficzna wobec Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W: "Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa, 11-13 czerwca 2003", Warszawa 2004, s. 111-129 (seria Prace Instytutu Bibliograficznego, 42)
 • P. Rygiel, Określenie formy dokumentu w językach haseł przedmiotowych i rekordach bibliograficznych formatu MARC 21. W: "Przegląd Biblioteczny" [online] 3-4/2004, s. 223-229. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • M. Serafin, Opracowanie rzeczowe druków zwartych w NUKat. Współpraca bibliotek w ramach katalogu centralnego. W: "Biuletyn EBIB" [online] 9/2004. Dostęp [09.02.2010]: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/60/serafin.php
 • D. Szumilas, Odsyłacze do haseł przedmiotowych rozwiniętych a interakcja użytkownik-katalog. W: „Poradnik Bibliotekarza” [online] 11/2004, s. 12-15. Dostęp [12.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28829&from=publication
 • D. Tkaczyk, Uczestnictwo bibliotek lubelskich w budowaniu i wykorzystywaniu katalogu centralnego NUKAT. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 231-251. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • M. Waga, PROLIB a NUKAT. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 279-282. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • T. Wolniewicz, Rola katalogów KaRo i NUKAT jako źródeł informacji. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/2004, s. 149-153. Dostęp [12.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=publication&tab=1
 • M. Zonik, Współpraca Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy z Centrum NUKAT - doświadczenia i perspektywy. W: "Bibliotekarz" [online] 1/2004, s. 12-15. Dostęp [12.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28568&from=publication
 • P. Bierczyński, NUKat i jhp BN (recenzja) Odp. H. Hollender. W: „Bibliotekarz” [online] 2/2003, s. 2, 31 Dostęp [13.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28546&from=publication
 • M. Burchard, Katalog Centralny NUKAT - system wymiany danych w procesie opracowywania zbiorów polskich bibliotek. W: "Biuletyn EBIB" [online] 9/2003. Dostęp [09.02.2010]: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/burchard.php
 • M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT i jego języki informacyjno-wyszukiwawcze. W: "Poradnik Bibliotekarza" 10/2003, s. 3-7
 • M. Burchard, Praktyczne wykorzystanie Internetu do racjonalnego katalogowania zbiorów w polskich bibliotekach naukowych. W: "Internet w bibliotekach II: łączność, współpraca, digitalizacja: Wrocław, 23-26 września 2003 roku". W: "EBIB Materiały konferencyjne" [online] 6/2003. Dostęp [09.02.2010]: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/burchard.php
 • T. Głowacka, Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy. W: "Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA: podręcznik", cz. 1 (pod red. Jadwigi Woźniak), Wydawnictwo SBP, Warszawa 2003 (seria Formaty, Kartoteki, 13)
 • T. Głowacka, Język KABA i języki haseł przedmiotowych nowej generacji. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 1-2/2003, s. 125-137. Dostęp [13.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=121&from=publication&tab=1
 • H. Hollender, NUKAT: stan bieżący. W: "Biuletyn EBIB" 5/2003 [online]. Dostęp [09.02.2010]: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/45/hollender.php
 • M. Junknikel, Współpraca z NUKAT z punktu widzenia biblioteki pracującej w systemie Horizon. W: Internet w bibliotekach II: łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku. W: "EBIB Materiały konferencyjne" [online] 6/2003. Dostęp [09.02.2010]: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/junknikel.php
 • A. Padziński, Národný univerzálny súborný katalóg NUKAT. „Knižnica” [online] 2/2003, s. 88-93. Dostęp [26.03.2014]: www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Kniznica/2_2003/88.pdf (publikacja w jęz. słowackim)
 • A. Padziński, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT. W: "Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne" 2003, t. 79, s. 367-377
 • A. Paluszkiewicz, NUKAT - polska droga do katalogu centralnego. W: "Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, Warszawa, 25 marca-6 kwietnia 2003", Warszawa 2003, s. 15-24
 • A. Stanis, Dziesięciolecie kartoteki haseł wzorcowych języka KABA. W: „Bibliotekarz” [online] 11/2003, s. 13-16. Dostęp [13.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28565&from=publication
 • M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT - nowa organizacja katalogowania zbiorów w kraju. W: "Infobazy'2002 - bazy danych dla nauki: materiały konferencji, Gdańsk, 24 czerwca - 26 czerwca 2002 r." (ed. Antoni Nowakowski), Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN, Gdańsk 2002, s. 117-120
 • M. Burchard, National Union Catalog NUKAT - a New Stage of Automation of Library Catalogs in Poland. W: "Ninth International Conference Crimea 2002. Libraries and Associations in the Transient World: New Technologies and New Forms of Cooperation", Moscow 2002, s. 560-563
 • M. Burchard, Rekordy, katalogi i internet, czyli co to jest NUKAT (wywiad przeprowadzony przez przedstawiciela Internetowego Portalu Branży Wydawniczej - Wasz Wirtualny Wydawca, zamieszczony na stronie serwisu 11 września 2002, dostępny na http://wirtualnywydawca.pl dla zarejestrowanych użytkowników serwisu)
 • M. Burchard, Warunki współkatalogowania w ramach bibliotek wojskowych oraz współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT. W: "Działalność resortowego systemu informacji naukowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Materiały z II Forum Naukowej Informacji Wojskowej, 20-21 listopada 2001", Warszawa 2002, s. 34-40
 • R. Dulian, NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog - strona internetowa. W: „FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych” [online] 2/2002, s. 99-106. Dostęp [13.05.2014]: http://www.fides.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:2002-nr-215&catid=28:numery-archiwalne&Itemid=78
 • T. Głowacka, Język KABA i kompatybilne języki haseł przedmiotowych. W: "Vademecum bibliotekarza. Praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy" (red. Lucjan Biliński), Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa 2002
 • T. Głowacka, Określniki w języku KABA. W: "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" 1-2/2002, s. 25-36
 • T. Głowacka, Słownictwo języka KABA w zakresie literatury, teatru i filmu ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowane określniki. W: "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" 1-2/2002, s. 59-69
 • A. Gontarz, Wspólne rekordy. W: "Computerworld Polska" [online] 29/2002, s. 32-34. Dostęp [27.03.2014]: http://www.computerworld.pl/artykuly/25065/Wspolne.rekordy.html
 • A. Paluszkiewicz, From the Union Authority File to the Union Catalogue of Polish Libraries. W: "10th International Seminar: Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe, Zakopane, 9-12 May 2001", Warsaw 2002, s. 45-47
 • A. Paluszkiewicz, Centralna kartoteka haseł formalnych. W: "Informacja, wiedza, gospodarka. VI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Katowice 2001", Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Warszawa 2002, s. 350-355
 • A. Paluszkiewicz, Kartoteka haseł wzorcowych formalnych. W: "Działalność resortowego systemu informacji naukowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Materiały z II Forum Naukowej Informacji Wojskowej, 20-21 listopada 2001", Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, Warszawa 2002
 • I. Suszko-Sobina, Baza CKTCZ zasiliła NUKAT. W: „Bibliotekarz” [online] 12/2002, s. 17-20. Dostęp [13.05.2014]: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=700
 • G. Wilczyńska, Filozofia narodowa w językach haseł przedmiotowych RAMEAU-LCSH-KABA. W: „Bibliotekarz” [online] 5/2002, s. 17-18. Dostęp [13.05.2014: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28517&from=publication
 • G. Wilczyńska, Formy odrzucone w rozwiniętych hasłach przedmiotowych. W: „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1-2/2002, s. 89-92
 • M. Burchard, Union National Universal Catalog in Poland. W: "Slavic & East European Information Resources" [online] 1/2001, Vol. 2, s. 5-16. Dostęp [13.05.2014]: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1300/J167v02n01_02
 • I. Gruchała, W stronę NUKAT, czyli o ujednolicaniu zasad sporządzania rekordów bibliograficznych. W: "Bibliotekarz" [online] 7-8/2001, s. 12-16. Dostęp [13.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28473&from=publication
 • H. Hollender, Aktualny stan prac nad katalogiem centralnym NUKAT. W: Problemy funkcjonowania bibliotek uniwersyteckich na przełomie wieków, Olsztyn - Lidzbark Warmiński, 28-29 maja 2001 roku. W: "EBIB Materiały konferencyjne" 2001. Dostęp [09.02.2010]: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/bguwm/hollender.html
 • A. Radwański, NUKAT - zbyt długo oczekiwany ? W: "Biuletyn EBIB" 1/2001. Dostęp [13.03.2014]: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/19/a.php?radwanski
 • G. Wilczyńska, Rekordy rozwiniętych haseł przedmiotowych w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych. W: "Bibliotekarz" [online] 9/2001, s. 13-16. Dostęp [13.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28474&from=publication
 • M. Burchard, Kompromis w sprawie Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKat. W: Bibliotekarz 10/2000, 4-7. Dostęp [29.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28421&from=publication
 • M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT. W: "Bibliotekarz" [online] 2/2000, s. 6-10. Dostęp [29.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28409&from=publication
 • M. Burchard, Stan prac i zakres problematyki Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W: "Materiały konferencyjne pt. Możliwości zastosowania języka haseł przedmiotowych w systemie informacji naukowo-technicznej resortu obrony narodowej" (oprac. Tomasz Pawłowski, Teresa Brojek), Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, Warszawa 2000, s. 95-103.
 • T. Głowacka, Język haseł przedmiotowych KABA. Cechy charakterystyczne języka. Organizacja pracy nad leksyką. W: "Materiały konferencyjne pt. Możliwości zastosowania języka haseł przedmiotowych w systemie informacji naukowo-technicznej resortu obrony narodowej" (oprac. Tomasz Pawłowski, Teresa Brojek), Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, Warszawa 2000, s. 64-94
 • Język haseł przedmiotowych KABA: zasady tworzenia słownictwa: praca zbiorowa (pod red. Teresy Głowackiej), Wydawnictwo SBP, Warszawa 2000
 • J. A. Niskich, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, H. Holender, Kompromisowa koncepcja Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKat. W: „Bibliotekarz” [online] 10/2000, s. 3-4. Dostęp [29.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28421&from=publication
 • A. Padziński, Opracowanie rzeczowe w NUKAT. Stan prac i zarys problematyki. W: "Zagadnienia Informacji Naukowej" [online] 1/2000, s. 3-12 (zmodyfikowana wersja referatu wygłoszonego na konferencji: Potrzeby bibliotek naukowych i publicznych w zakresie opracowania rzeczowego, Biblioteka Narodowa, 7-9.12.1999 r.). Dostęp [29.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=194&from=publication&tab=1
 • A. Padziński, Stosowanie Polskich Norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2000
 • A. Paluszkiewicz, Evolution of authority file work in Poland. W: "Library Automation in Transitional Societies. Lessons from Eastern Europe" (ed. by A. Lass and R. Quandt), Oxford University Press, New York 2000, s. 224-234
 • A. Paluszkiewicz, O tym, jak wprowadzenie katalogów zautomatyzowanych przyczyniło się do rezygnacji ze stosowania przepisów katalogowania w niektórych bibliotekach. W: "Bibliotekarz" [online] 10/2000, s. 7-8. Dostęp [29.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28421&from=publication
 • A. Paluszkiewicz, A. Padziński, „Każdy sądzi według siebie”, czyli odpowiedź na recenzję. W: „Biblioteka” [online] 4/2000, s. 138-140. Dostęp [02.04.2014]: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=22737&from=&from=metadatasearch&dirids=1
 • A. Paluszkiewicz, A. Padziński, O „biciu się w cudzą pierś”, czyli o polityce informacyjnej. W: „Bibliotekarz” [online] 9/2000, s. 19-21. Dostęp [02.04.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28420&from=publication
 • Stanowisko bibliotek medycznych wobec deklaracji przystąpienia do projektu NUKAT. W: „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 363/2000, s. 137-138
 • M. Burchard, Dorobek polskich bibliotek stosujących oprogramowanie VTLS jako podstawa Narodowego Katalogu Centralnego NUKAT. W: "Infobazy'99. Bazy danych dla nauki", Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 1999, s. 499-504
 • A. Paluszkiewicz, Difficult decisions and their outcome. W: "Research libraries: cooperation in automation, November 16-19, 1998, Cracow" (ed. by Jadwiga Woźniak and Robert C. Miller), Wydawnictwo SBP, Warszawa 1999, s. 32-36 (seria Formaty, Kartoteki; 3)
 • A. Paluszkiewicz, Rola Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3/1999, s. 149-155. Dostęp [30.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=108&from=publication&tab=1
 • Research libraries: cooperation in automation, November 16-19, 1998, Cracow (ed. by Jadwiga Woźniak and Robert C. Miller), Wydawnictwo SBP, Warszawa 1999 (seria Formaty, Kartoteki; 3)
 • A. Sitarska, Katalogi centralne na przełomie wieków. W: "Biuletyn EBIB" 8/1999. Dostęp [09.02.2010]: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e008-03.html
 • Z. Steczowicz-Sajderowa, Nazwy osobowe i korporatywne jako typy haseł języka KABA. W: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1999, t. 71, s. 65-72
 • Materiały na Międzynarodową Konferencję nt.: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji, Kraków, 16-19.11.1998 (red. tomu Maria Burchard, Maria Lenartowicz), Wydawnictwo SBP, Warszawa 1998 (seria Formaty, Kartoteki; 2)
 • Materiały z konferencji nt.: Język haseł przedmiotowych KABA: stan obecny i perspektywy rozwoju, Sopot, 9-11.09.1997 (red. tomu Maria Burchard, Maria Lenartowicz), Wydawnictwo SBP, Warszawa 1998 (seria Formaty, Kartoteki; 1)
 • A. Paluszkiewicz, Trudne decyzje i ich efekty. W: "Materiały na Międzynarodową Konferencję nt.: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji, Kraków, 16-19.11.1998" (red. tomu Maria Burchard, Maria Lenartowicz), Wydawnictwo SBP, Warszawa 1998 (seria Formaty, Kartoteki; 2)
 • T. Głowacka, Kartoteka wzorcowa języka KABA: stosowanie w katalogowaniu przedmiotowym [online], Wydawnictwo SBP, Warszawa 1997 (Propozycje i Materiały; 17). Dostęp [30.05.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=553
 • T. Głowacka, Organizacja i koordynacja prac nad kartoteką haseł wzorcowych języka KABA. W: „Bibliotekarz” [online] 4/1997, s. 6-10. Dostęp [30.05.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28378&from=publication
 • A. Paluszkiewicz, Struktura danych bibliograficznych w zintegrowanych systemach bibliotecznych [online], Wydawnictwo SBP, Warszawa 1997 (Propozycje i Materiały; 10). Dostęp [04.06.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=546
 • A. Paluszkiewicz, Formaty MARC. Początki i ewolucja. W: "Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekście standardów oprogramowania bibliotecznego: materiały z konferencji ogólnopolskiej - Gdańsk, 9-10 maja 1994 r." (red. nauk. Jurand B. Czermiński), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 148-153
 • A. Paluszkiewicz, Propozycja ułatwienia retrospektywnej konwersji katalogów współpracujących bibliotek akademickich. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 4/1996, s. 315-321. Dostęp [02.06.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=114&from=publication&tab=1
 • A. Paluszkiewicz, Stan prac nad kartotekami haseł wzorcowych (khw). W: "Zintegrowane systemy biblioteczne w aspekcie stworzenia jednolitego systemu bibliotecznego: Białystok - Supraśl, 17-19 czerwca 1996: materiały konferencyjne" (kom. org. Barbara Kubiak i in.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1996, s. 121-126
 • E. Bagieńska, W. Kostrzewa, A. Paluszkiewicz, Zasady tworzenia kartotek wzorcowych haseł opisu bibliograficznego, Międzyuczelniany Zespół ds. Wdrażania VTLS, Warszawa 1995
 • T. Głowacka, Walidacja haseł do kartoteki wzorcowej języka haseł przedmiotowych. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 2/1995, s. 165-170. Dostęp [02.06.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=98&from=publication&tab=1
 • T. Głowacka, G. Jaśkowiak, Listy określników swobodnych języka KABA, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995
 • Kartoteka wzorcowa języka KABA. Cz. 1, Nazwy własne (red. Jadwiga Woźniak) [online], Wydawnictwo SBP, Warszawa 1994 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 8). Dostęp [08.04.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=355
 • A. Paluszkiewicz, Formaty USMARC w polskich bibliotekach wykorzystujących VTLS. W: "Komputery w bibliotekach – Polska ’94: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów, 10-12.06.1994" (pod red. Janusza Nowickiego), Wydawnictwo SBP, Warszawa 1994
 • A. Paluszkiewicz, Formaty USMARC wykorzystywane w zautomatyzowanych systemach bibliotecznych. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 1-2/1994, s. 45-54. Dostęp [08.04.2014]: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=78
 • A. Paluszkiewicz, Obsługa języka haseł przedmiotowych przez format USMARC i oprogramowanie VTLS. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/1994, s. 213-218. Dostęp [08.04.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=96&from=publication&tab=1
 • A. Paluszkiewicz, Struktura danych w skomputeryzowanych systemach bibliotecznych; Współpraca polskich bibliotek w zakresie komputeryzacji. W: "Komputeryzacja bibliotek: materiały konferencji 24-26 maja 1993 r., Toruń (pod red. Bohdana Ryszewskiego) [online], Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1994, s. 137-141, 165-168. Dostęp [08.04.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25887&from=pubindex&dirids=11&lp=1425
 • A. Paluszkiewicz, Wybór zintegrowanego systemu bibliotecznego i inne decyzje z tym związane. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 1-2/1994, s. 33-36. Dostęp [08.04.2014]: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=78
 • A. Paluszkiewicz, M. Lenartowicz, Odpowiedź na recenzję. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 1-2/1994, s. 132-135. Dostęp [08.04.2014]: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=78
 • A. Stanis, Stan prac nad kartoteką wzorcową języka haseł przedmiotowych KABA. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/1994, s. 231-236. Dostęp [08.04.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=96&from=publication&tab=1
 • J. Woźniak, System leksykalny języka KABA. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/1994, s. 225-231. Dostęp [08.04.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=96&from=publication&tab=1
 • A. Paluszkiewicz, Struktura danych w skomputeryzowanych systemach bibliotecznych. W: „Bibliotekarz” [online] 12/1993, s. 6-8. Dostęp [08.04.2014]: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28152&from=publication
 • J. Woźniak, Język haseł przedmiotowych w formie kartoteki wzorcowej. W: „Zagadnienia Informacji Naukowej” [online] 2/1993, s. 3-15. Dostęp [08.04.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=181&from=publication&tab=1
 • A. Paluszkiewicz, Rola formatu i kartotek wzorcowych w skomputeryzowanych katalogach bibliotecznych. W: „Przegląd Biblioteczny” [online] 3-4/1991, s. 275-279. Dostęp [08.04.2014]: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=91&from=publication&tab=1
logo

The University of Warsaw Library
Dobra St 56/66
00-312 Warsaw POLAND

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. All rights reserved | Cookies policy | Sitemap