Dawna transliteracja rosyjska

2022-01-03

Dotyczy:

Rekordy bibliograficzne

Komentarz:

Celem niniejszego ustalenie jest określenie w katalogu NUKAT rekomendowanych zasad w zakresie transliterowania alfabetu cyrylickiego w dokumentach rosyjskich publikowanych do roku 1918.

Dawna ortografia rosyjska.pdf

Ustalenie dotyczące stosowania uwag w przypadku podawania dat wydania spoza dokumentu

2021-10-27

Dotyczy:

Rekordy bibliograficzne

Komentarz:

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi stosowania pola 500 w przypadku podawania w opisie bibliograficznym wydawnictwa zwartego (LDR/07=m) daty wydania spoza katalogowanego dokumentu, wprowadza się niniejsze ustalenie.

Stosowania uwag w przypadku podawania dat wydania spoza dokumentu.pdf

Opracowanie komentarzy biblijnych w katalogu NUKAT

2020-04-07

Dotyczy:

Rekordy bibliograficzne

Komentarz:

Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu opracowania komentarzy biblijnych oraz edycji krytycznych Pisma Świętego.

komenatrze-biblijne.pdf

Stosowanie i znaczenie określników geograficznych w opracowaniu komiksów

2019-12-16

Dotyczy:

JHP KABA - stosowanie

Komentarz:

W opracowaniu zasobu komiksów stosuje temat formalny Komiksy lub tematy formalne oznaczające odmiany gatunkowe komiksu (Powieść graficzna, Mangi, Komiksy wojenne itp.). Nie tworzy się tematu formalnego w wersji z przymiotnikiem od nazwy języka/narodowości. Dodaje się nazwę kraju w postaci określnika geograficznego, która nie wskazuje narodowości twórcy czy miejsca jego pobytu, ale oznacza miejsce oryginalnego (pierwszego) wydania komiksu. W przypadku braku informacji o miejscu oryginalnego wydania komiksu, np. zamieszczonego w antologii lub czasopiśmie, można zastosować temat bez OG.

ustalenie-Komiksy.pdf

Prace doktorskie w katalogu NUKAT - instrukcja (aktualizacja 2019)

2019-12-10

Dotyczy:

Rekordy bibliograficzne

Prace doktorskie (LDR/06 - t)

Komentarz:

Rekordy dla niepublikowanych prac doktorskich w postaci drukowanej i/lub elektronicznej należy tworzyć w katalogu NUKAT zgodnie z instrukcjami Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki lub Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego oraz stosując się do poniższych zasad.

Jeżeli, w bibliotece gromadzone są prace doktorskie w postaci innej niż piśmiennicza i miałyby być opracowywane w katalogu NUKAT, to zamiar ten należy zgłosić wcześniej do Centrum NUKAT (nukat@uw.edu.pl). Ustalone zostaną wówczas szczegółowe dane, które powinny się znaleźć w rekordach.

Informacje dotyczące dziennej daty obrony należy podawać tylko w katalogach lokalnych.

Pola obowiązkowe w rekordach, a nieuwzględnione w poniższym materiale, wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi we właściwych instrukcjach formatu MARC 21. Podobnie jeżeli zaistnieje konieczność zastosowania w rekordach bibliograficznych dla niepublikowanych prac doktorskich innych niż opisanych w tym dokumencie pól/podpól.

Cała instrukcja wraz ze wskazówkami dostępna jest w załączniku.

Prace__doktorskie.pdf
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2021 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony | Deklaracja dostępności