Zmiany związane z wdrażaniem zasad RDA w rekordach khw

2019-06-10

Dotyczy:

Rekordy khf

Komentarz:

W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu wdrażania zasad RDA w katalogu NUKAT (rekordy khw), od 10 czerwca 2019 roku wprowadza się wymienione poniżej zmiany (całość w załączniku).
1. Likwidacja skrótów i łacińskich określeń w polach haseł i tropów rekordów dla nazw osobowych i korporatywnych oraz w polach tropów i uwag (pole 667) w rekordach dla tytułów ujednoliconych.
2. Fakultatywne wprowadzenie nowych pól dla atrybutów w nowych rekordach khw dla nazw osobowych i korporatywnych.

Kody ISO 3166.pdf
Likwidowane skroty i lacinskie okreslenia.pdf
Nowe pola.pdf

Relacja podrzędności w rekordach KABA

2019-03-19

Dotyczy:

JHP KABA - tworzenie

Komentarz:

Terminy powiązane z hasłem rekordu, występujące w podpolach $w h w polach 5XX nie będą dodawane ręcznie do rekordu. Oznacza to, że takie powiązania nie będą widoczne w rekordzie,ale pojawią się po dwukrotnym kliknięciu na dane hasło w indeksie haseł przedmiotowych. Rekord zachowa również swoją wartość wyszukiwawczą w katalogu - hasła powiązane wystąpią w wyszukiwaniu przez indeks, jako odsyłacze typu: zobacz też.

relacja podrzędności w rekordach KABA.pdf

Pole 976 w rekordach bibliograficznych

2019-03-11

Dotyczy:

JHP KABA - stosowanie

Komentarz:

Przestaje być używane pole 976 w rekordzie bibliograficznym. Umieszczano w nim hasła przedmiotowe wzorcowe będące w trakcie opracowania lub hasła przedmiotowe rozwinięte, których elementy nie znajdowały się jeszcze w kartotece haseł wzorcowych.

Pole 976 w rekordzie bibliograficznym.pdf

Ujednolicenie tworzenia haseł wzorcowych dla orderów i nagród

2019-03-11

Dotyczy:

JHP KABA - tworzenie

Komentarz:

Hasło wzorcowe dla orderu/odznaczenia państwowego lub środowiskowego (resortowe, honorowe, samorządowe) przyjmuje się w szyku naturalnym w polu o etykiecie 150. Nazwę zagranicznego orderu/odznaczenia podaje się w języku polskim. Jeśli polska wersja nazwy nie jest znana, to podaje się ją w języku oryginalnym.
Hasło wzorcowe dla nagrody lub wyróżnienia przyjmuje się w szyku naturalnym w polu o etykiecie 150. Nazwę nagrody lub wyróżnienia zagranicznego podaje się w języku polskim, jeśli taka forma nazwy jest znana. Jeśli polska wersja nazwy nie jest znana, podaje się nazwę w języku oryginalnym.

Ordery i nagrody.pdf

Pola 024/924 i 028 - $q Dopowiedzenia

2018-10-22

Dotyczy:

Rekordy bibliograficzne

Druk muzyczny (LDR/06 – c)

Film (LDR/06 – g)

Dokument dźwiękowy niemuzyczny (LDR/06 – i)

Dokument dźwiękowy muzyczny (LDR/06 – j)

Komentarz:

Komentarz:
$q Dopowiedzenie (P)

Od 22 października 2018 r. dodane przez wydawców uzupełnienia do numerów ISMN/ISRC (pole 024/924) oraz numeru wydawcy (pole 028) określające odmiany druku muzycznego/nagrania/filmu podaje się w podpolu q. W przypadku pól 024/924 stosuje się je zarówno po podpolu $a jak i $z, w przypadku pola 028 jest stosowane po podpolu $b z nazwą wydawcy. Podpole $q jest podpolem powtarzalnym.
024 2_ $a M570406210 $q score
924 2_ $a M-040-41684-8 $q in brossura
028 02 $a 438 953-2 $b Philips Classics$q set

024_028_q.pdf
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2018 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony